MÜHENDİSLİK ve İNŞAAT SEKTÖRÜ

İnşaat yüklenim ihaleleri, ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. tarafından genellikle kurulan şubeler ya da yönetime tabi ortaklıklar yoluyla üstlenilmektedir. Projeler “sabit fiyatlı” sözleşmeler ve “artı kar” tipi sözleşmeler olarak gerçekleştirilmekte olup, çoğunlukla ekonomik ve projedeki değişikliklere göre fiyat belirlemeleri içermektedirler. ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin bugüne kadar gerek tek başına, gerek ortaklıkları kanalıyla yurt içi ve yurt dışında projelerin toplam tutarı 48 milyar ABD Doları seviyesine yaklaşmıştır.

2018 yıl sonu itibarıyla mühendislik ve inşaat segmentinde kalan iş tutarı 2,9 milyar ABD Doları seviyesinde olup ülkeler bazında dağılım sırasıyla; Irak 774 milyon, ABD elçilik projeleri 699 milyon, Kazakistan 492 milyon, Rusya 361 milyon, Türkiye 320 milyon, ABD 62 milyon,  Kosova 40 milyon, Gürcistan 29 milyon,  ve diğer projeler 6 milyon ABD Doları’dır.

2018 yılında tamamlanan ya da yeni üstlenilmiş olan projelerle ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir.

Petrol, Gaz & Petrokimya

Güney Kafkasya Boru Hattı Genişleme Projesi

Güney Kafkasya Boru Hattı Genişleme (SCPX) Projesi, Güney Kafkasya Boru Hattı Sistemi’nin kapasitesini arttırmak için dizayn edilmiştir. 690 km uzunluğundaki mevcut Güney Kafkasya Boru Hattı, Azerbaycan’daki Sangaçal Terminali’nden Türkiye ve Gürcistan’daki pazarlara doğalgaz taşımaktadır. 42 inç’lik mevcut boru hattının yıllık kapasitesi 7,4 milyar metreküptür. Proje kapsamında inşa edilecek olan 48 inç’lik yeni boru hattı, mevcut kapasiteyi yıllık 16 milyar metreküp kadar artırarak Trans-Anadolu Boru Hattı’na (TANAP) bağlanacaktır.

ENKA-Bechtel Ortak Girişimi’nin (BEJV) üstlendiği SCPX Projesi’nin kontratı, 7 Şubat 2014’te imzalanmıştır. İşveren firma South Caucasus Pipeline Company (SCP Co.), uluslararası bir konsorsiyum olup hissedarları: British Petroleum-Birleşik Krallık (%28,8), TPAO Türkiye (%19), SOCAR-Azerbaycan (%16,7), Petronas-Malezya (%15,5), Lukoil-Rusya (%10) ve NICO-İran (%10) şeklindedir. SCPX kontratının mevcut toplam bedeli 878 milyon ABD Doları olup planlanan tamamlanma tarihi Eylül 2019’dur.

Kontrat kapsamında, Gürcistan sınırları dahilinde 3 farklı konumda inşa edilecek 2 adet Kompresör İstasyonu (CSG-1 ve CSG-2) ve 1 adet Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonunun (AREA 81) tüm toprak işleri ve tesis inşaatları, Bechtel-ENKA Ortak Girişimi’nin (BEJV) sorumluluğu altındadır. Yaklaşık 15 km uzunluğunda, mevcut Millennium Otoyolu ile Kompresor İstasyonu Gürcistan 2’yi (CSG-2) bağlayacak olan ulaşım yolunun inşaatı da toprak işleri kapsamında BEJV tarafından yapılacaktır.

Yeni inşa edilecek bu 3 farklı lokasyondaki tesise ek olarak BEJV, işverenin Gardabani’de bulunan Gürcistan Pompa İstasyonu 1 (PSG-1) ile Vale’de bulunan Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu’nun (AREA 80) brownfield çalışmalarını da gerçekleştirmiştir. Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu (AREA 81) 2017 yılında tamamlanmış ve devreye alma çalışmalarını takip eden aynı yıl içerisinde tesis faaliyete geçmiştir. Geçici tesislerin demobilizasyonu 2018 yılının başlarında tamamlanmıştır. 2018 yılı, SCPX projesi için CSG-1 ve CSG-2 tesislerinde ulaşılan iki önemli kilometre taşı ile birlikte başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Kompresör İstasyonu CSG-1’in tüm inşaat ve devreye alma işlerinin Mart 2018’de tamamlanmasının ardından, demobilizasyon işleri Aralık 2018’de tamamlanmıştır.

SCPX Projesi’nin son aşaması olan Kompresör İstasyonu CSG-2’nin inşaat işleri Haziran 2018’de tamamlanmıştır. Devreye alma ve başlatma işlemleri işveren tarafından yapılmakta olup, BEJV işverene bu süreçte iş gücü, ekipman ve tesis sağlayarak destek vermeye devam etmektedir. Devreye alma işlemleri için planlanan tamamlanma tarihi Nisan 2019’dur.

Yıl sonu itibarıyla SCPX Projesi 58 ay veya 1.788 gündür sürmekte olup, toplamda 25,7 milyon insan-saate ulaşmıştır.

3GP Mekanik, Elektrik ve Enstrüman Montaj İşleri

ENKA ve Amerikan şirketi Bechtel Inc. eşit ortaklığı ile Kazakistan’da kurulu bulunan Senimdi Kurylys LLP, Kazakistan Tengiz petrol sahasında, kapsamı mekanik, elektrik ve enstrüman montaj işleri olan Üçüncü Jenerasyon Projesi (3GP) sözleşmesini imzalamıştır. Mayıs 2018’de başlayan bu proje ile Tengiz petrol sahasındaki yıllık petrol üretim kapasitesi 12 milyon ton artacaktır. Proje, Kazakistan ve kıyı bölgelerinde yer alan Avrupa ve Uzak Doğu üretim sahalarında imalatı yapılan modüler yapıların sahada birleştirilmesi tekniğiyle inşa edilmektedir. Proje, ham petrol işleme tesisi, modül montajı, asidik su ayrıştırması ve yardımcı tesislerin inşasını içeren inşaat çalışmalarını kapsamaktadır.

Proje iş kapsamının özeti aşağıdadır:
• 65 adet modül, modüler sistem ekipmanları ve tedarikçi paketlerine ilişkin kurulum işleri
• 4.100 ton modül çelik işleri ve 8.500 ton sahada yapım çelik işleri
• 88.000 m boru imalatı ve montajı, 19.000 m montajsız sevk edilmiş borulama montaj işleri
• 1.000 km elektrik, enstrüman ve telekom kablosu montaj işleri
• 258 adet mekanik ekipman montajı, 269 adet mekanik ekipman entegrasyonu
• 71.000 m boru izolasyonu ve 38.000 m2 ekipman izolasyonu
• 6 adet büyük ve 3 adet küçük bina montajı
• 195.000 m2 kaplanmış yol ve 200 adet kontrol deliği montaj işleri

2018 sonunda, erken planlama sürecinde belirlenen 3 stratejik hedefe başarıyla ulaşıldı:
1. İlk boru imalatı hedeflenen tarihten daha önce gerçekleşti. Bugüne kadar, 19.262 dia-inch atölye kaynağı tamamlandı ve 376 ton boru montajı için hazır duruma getirildi.
2. İlk modülün (Gaz Türbin Jeneratörü) istifleme işlemi güvenli olarak 13 Ekim 2018 tarihinde tamamlandı. Bugüne kadar 5 adet modül istiflenmiştir.
3. Geçici saha tesislerinin kurulumuna başlandı ve başarılı bir şekilde devam ediyor.

Bunlara ilave olarak şirket tarafından görevlendirilen personel, işverenin fabrikasyon sahalarında denetim ve gözlemlere katılarak modüllerin mekanik tamamlama öğelerinin kontrol edilmesi ve doğrulanması sürecine katkı sağladı.

2018 yıl sonu itibarıyla projede çalışan sayısı 670 olup, 215 gün ve 465.000 insan-saat kayıp iş günlü kaza olmadan çalışılmıştır.

Tengiz Ana Bakım ve Onarım İşleri

ENKA ve Bechtel, 1993 yılından günümüze, Kazakistan’ın batısındaki Tengiz Petrol Bölgesi’nde büyük miktarda mühendislik, satınalma ve inşaat uygulama işleri gerçekleştirmiş bulunmaktadır. İki firmanın ortak girişimleri olan Senimdi Kurylys (SK), yerel kanunlar uyarınca 2000 yılında kurulmuş bir sınırlı sorumluluk ortaklığıdır. SK, tamamlanan pek çok mega proje yanında işletme ve bakım kontratları da üstlenmektedir.

ENKA-Bechtel ortaklığının imzaladığı projenin 2001 yılı başından beri kontratlarının toplam bedeli 620 milyon ABD Doları olup ENKA’nın ortaklıktaki payı %50’dir. Kontrat kapsamında işverenin petrol ve gaz üretim tesislerindeki bakım ve onarım işleri için gerekli olan mühendislik, satınalma ve inşaat işleri kapsamında kazık, temel ve altyapı işleri, boru fabrikasyonu, precast temel fabrikasyonu, yapısal çelik montajı, boru ve boru hattı imalatı, mekanik, elektrik ve enstrümantasyon işleri yapılmaktadır.

2018 yılında projede gerçekleştirilen çalışmalar aşağıdakileri kapsamaktadır:
• KTL devretme işleri
• SGI (MS31 / MS33) devretme işleri
• SGP amin tankı temel ve altyapı işleri
• SGP amin tankı montajı mühendislik, malzeme tedariği ve inşaat işleri
• SGP amin tankı borulama ve yapısal çelik işleri
• Kuyu sahaları bölgesinde yeni petrol boru hattı ve montaj işleri
• Kuyu sahaları bölgesinde petrol boru hattı tamir işleri
• Kuyu sahaları bölgesinde pompa ve borulama sistemleri iyileştirme işleri
• Sıcak su manifoldu ve ilgili borulama işleri

2018 sonu itibarıyla projenin tamamlanma yüzdesi %95’dir. 2018 Ağustos ayında projede çalışan sayısı 507’ye ulaşmıştır. Aralık 2018 ayı itibarıyla kayıp zamanlı kaza hariç çalışılan süre 1.609 gün ve 15.007.505 insan-saattir.

3GI Tesislerinin İnşaat ve Yeraltı İşleri

Kazakistan’ın Tengiz bölgesinde “Future Growth Project”in bir parçası olan Üçüncü Üretim Enjeksiyon (3GI) Tesislerinin İnşaat ve Yeraltı işleri ENKA ve Amerikan şirketi Bechtel’in eşit paylara (%50) sahip ortak girişimi tarafından üstlenilmiştir. Tüm fazların tamamlanması ile birlikte, Tengiz Petrol Sahasının petrol üretim kapasitesi 12 milyon ton (260.000 varil/gün), doğalgaz üretim kapasitesi 960 milyon kübik feet artarak petrol sahasının toplam yıllık üretim kapasitesi yaklaşık olarak 39 milyon tona yükselecektir.

Tengiz Petrol Sahasını geliştiren ve işleten Tengizchevroil (TCO), Chevron (%50), ExxonMobil (%25), KazMunayGas (%20) ve LukArco (%5) firmalarının ortak girişimi ile oluşturulan bir firmadır.

Kontrat Mayıs 2017 yılında imzalanmıştır ve planlanan tamamlanma süresi 24 aydır. Proje kontratının mevcut toplam bedeli 110 milyon ABD Doları olup, bu değer kontratın imzalandığı tarihteki değerinden 25 milyon ABD Doları daha fazladır. Proje 45, 47A, 47B, 49, 57 ve 58 numaralı saha alanlarındaki kazık kırma ve onarma, yol ve toprak işleri, teraslama ve beton işleri, borulama, drenaj kuyuları, kablo boruları ve kabloların montajı gibi altyapı işleriyle topraklama işlerini kapsamaktadır.

2018 yıl sonu itibarıyla, %94’lük tamamlanma oranı ile birlikte 30.000 m³ yapısal beton dökülmüş, 13,5 km HDPE boru montajı tamamlanmış, 1.235.000 m³ dolgu malzemesi sıkıştırılmış, tüm kontrol deliği montajları tamamlanmış ve 225 km kablo çekilmiştir.

Planlanan proje bitiş tarihi Nisan 2019’dur.

2018 yılı içerisinde projede çalışan sayısı 1.800’e yükselmiştir ve 457 gün çalışılan projede 5.000.000 insan-saat kayıp iş günlü kaza olmadan çalışılmıştır.

FGP Multi-Well Pads İnşaat İşleri

Tengizchevroil (TCO), geçtiğimiz yıllarda Future Growth Project (FGP) – Wellhead Pressure Management Project (WPMP) aracılığıyla halihazırdaki üretim tesislerini genişletme kararı aldı. Bu genişletme kararı içinde yeni üretim tesislerinin kurulmasını ve mevcut tesislerin genişletmesini kapsayan bir sözleşmenin imzalanmasını beraberinde getirdi.

Proje başlangıcından itibaren yol inşası, inşaat sahası hazırlığı, temizliği ve kök-bitki ayıklama işlemleri, genel ve temel kazılar, topraklama hattı montajı, kuyu başları ve delgi ekipmanı temelleri inşası, delgi ve çakma kazık imalatları, kazık testleri, kazık kafası kırımları, yerinde döküm ve prefabrik temel imalatları ve montajı, yangın çukuru, su rezervi ve kullanma suyu çukurları inşası ve kullanma suyu çukurları için High-density polyethylene (HDPE) boru hatları imalatları yapılmıştır.

18 farklı inşaat sahasını kapsayan proje, yıl sonu itibarıyla %99’luk tamamlanma yüzdesine ulaşmış ve saha teslim işlemleri büyük ölçüde tamamlanmıştır.

2018 yılı içinde prekast beton kazık, dökme kazık çakma, kazık temelleri için beton dökme, ana araziler için kum ve çakıl dolgu işleri, topraklama hattı montajı, çit ve kapı kurulumları, çakıl yol ve kavşak inşaatı, HDPE Teknik Su Boru Hattı Kurulumu ve kazık testi işleri gerçekleştirildi.

Aralık 2018 itibarıyla 5,2 milyon kazasız çalışma insan-saati ve 1.200’ün üzerinde çalışma günü başarıyla tamamlandı. Proje kapsamı boyunca en yüksek personel sayısına Mart 2018’de, 931 kişiyle ulaşıldı.

Proje, 2018 yılı içinde oldukça sıkı programları olan WP 55-2 ve WP 54-2 sahalarında kazasız bir şekilde kilometre taşlarını elde etme başarısıyla işveren tarafından iki kere teşvik primi ile ödüllendirildi.

FGP - Wellhead Pressure Management Project - Merkezi Şalt Sahası Mekanik, Elektrik ve Enstrümantasyon Montaj İşleri

İş kapsamı genel olarak işveren tarafından tedarik edilen yeni 110 kV merkezi şalt sahası ve bununla ilişkili ekipmanların yerleştirilmesi, mevcut ve yeni enerji istasyonları ile bağlantıların yapılmasıdır. Merkezi şalt sahası, enerji dağılımının merkezi olarak çalışacaktır ve önceden imal edilerek test edilmiş 32 adet modül, 5 adet 110 kV BAAH GIS ana şalteri ve bununla ilgili kontrol & koruma ekipmanları, 10 kV/400 V dağıtım transformatörleri, düşük voltaj ana şalteri, UPS sistemi, FLS, ECS, SRC sistem kontrol ekipman panelleri ve otomatik senkronizasyon birimlerini içermektedir.

Ayrıca, iş kapsamında aşağıdakiler yer almaktadır:

  • 110 kV yeraltı kablolarının ve bunlarla bağlantılı ara yeraltı kablolarının döşenmesi, test edilmesi ve sonlandırılması
  • 2 adet 40/60/20 MVA Tampon Trafo, yüksek gerilim hatları ayırma düzenekleri ve mesnet izolatörü montajı
  • 2 adet 245 MVA, 110 kV seri reaktörleri, yüksek gerilim hatları ayırma düzenekleri ve mesnet izolatörü montaji
  • 2 adet dizel jeneratör ve bununla ilişkili merdivenler, platformlar, boru hatları, elektrik kontrol panelleri, topraklama ve paratoner montajı
  • 11 adet 110 kV yüksek gerilim direği ve bununla ilgili kablo destek yapıları

2018 yılı içerisinde proje kapsamında aşağıdaki işler gerçekleştirilmiştir:

  • Derin toplama betornarme pitleri, yeraltı temiz su hattı, yangın hattı ve drenaj hatları imalatları
  • 2 adet akım dengeleyici ve 2 adet trafo montajı
  • 110 kV yüksek voltaj yeraltı kablo çekimi ve sonlandırma işleri, yeraltı ve yerüstü düşük voltaj kablo çekimi ve sonlandırma işleri
  • Yapısal çelik montaj işleri

2018 yılının sonuna kadar 1.610 m³ beton dökümü, 264 yapısal çelik montajı, 1.000 m yüksek gerilimli kablo montajı, %70 tamamlanma oranıyla yüksek gerilim kablo terminasyon işleri, 27.000 m yeraltı düşük voltaj kablo montajı ve yeraltı borulama işleri tamamlandı. 2018 yılı sonu itibarıyla projenin %92’si tamamlanmıştır. 2018 yılı sonuna kadar projede calışan sayısı 420 kişiye, çalışma günü sayısı 475’e ve kazasız insan-saat değeri 1.422.192’ye ulaşmıştır.

Ham Petrol Nakliye Kapasitesi Projesi

İşvereni Tengizchevroil (TCO) olan projenin toplam bedeli 440 milyon ABD Doları olup, ENKA ile Bechtel eşit ortaklığa sahiptir. Ham Petrol Nakliye Kapasitesi (CSC) projesinin kontratı mühendislik, satınalma, inşaat işleri ve ön devreye alma işlerini kapsamaktadır.

Proje, yeni ham petrol depolama tankları, dağıtım manifoldları ve nakil pompaları ile birlikte gerekli bütün borulama sistemi, yardımcı sistemler ve kontrol sistemlerinin yapımını ve devreye alınma öncesi faaliyetlerini içermektedir. Yeni yapılan tesisin yanı sıra, mevcut (brownfield) ham petrol tankları tesisleri ile entegre olmasını sağlayacak inşaat ve devreye alma öncesi işleri de kontratın kapsamındadır.

2018 yılında projede gerçekleştirilen çalışmalar aşağıdaki gibidir:

Saha İmalatları:

• TK031, TK032 ve TK033 tanklarının ardından, 2018 yılı içerisinde TK034 tankının hidrotestinin tamamlanması
• Tüm tankların kumlama ve boyama işlemlerinin tamamlanması
• Yangın suyu ve köpüğü boru hatları, saha genelindeki tüm üstyapı ve altyapı boru montajları, hidrotestleri ve takip eden iç temizlik ve yeniden tesis etme işlemlerinin yapılması
• Kablo çekimi, terminasyon, test, kablo tava montaj işlerinin tamamlanması ve izolasyon işlerinin devam edilmesi

Ön Devreye Alma İşleri:

Yeni yapılan tesis (greenfield) bünyesinde yer alan CSC Remote Instrument Enclosure (RIE) Binası, Monitoring Binası, Enstruman Hava Kompresörü (IAC) Binalarındaki enerjilendirme ve devreye alma işlerinin yanı sıra, brownfield içerisinde yer alan Crude Tank Farm (CTF) RIE Binası enerjilendirme işlerinin devam edilmesi
• Canlı 10 kV hattının yenisi ile değiştirilmesi operasyonu başlamış olup A Barajı kısmının 2018’de tamamlanması, B Barajının da 2019 başında tamamlanmasının planlanması
• Tüm tankların ham petrol sirkülasyon pompalarının ön devreye alma işlemleri tamamlanmış olup, devreye almaya hazır hale getirilmesi
• Proje genelinde işletme boru hatlarının ön devreye alma işlemlerinin tamamlanması

Greenfield ve Brownfield Sahalarında Gerçekleştirilen Toplam Metrajlar:

2018 yılı sonu itibarıyla 4.700 ton tank montajı tamamlanmış, 18.000 m3 yapısal beton dökülmüş, 529.000 m3 kazı ve 787.000 m3 dolgu yapılmıştır. Bununla birlikte 890 ton yapısal çelik montajı, 29.600 m boru montajı ve 645.000 m kablo çekimi tamamlanmıştır.

Greenfield ve Brownfield alanlarında gerçekleştirilen Devreye Alma Öncesi İşleri Ana Metrajları:

2018 yılı sonu itibarıyla 365 adet alt-sistemden 345 tanesinin İnşaat İşleri Tamamlanma Sertifikası (CWCC) imzalanmıştır. Aynı sistemlerden 100 adedi için Mekanik Tamamlanma Sertifikası (MCC) imzalı durumdadır. 1.501 Hot Loop testten 720 tanesi tamamlanmış olup 1.300 adet cold loop test bitmiştir. 2018 sonu itibarıyla projenin tamamlanma yüzdesi greenfield için %99, brownfield için %98 ve ön devreye alma işleri için %50’dir.

2018 yıl sonu itibarıyla projede çalışan sayısı 580’e ulaşmışken 1.594 gün ve 12.972.681 insan-saat kayıp iş günlü kaza olmadan tamamlanmıştır.

FGP - Deniz Yapıları Montaj İşleri (Demirleme Kazıkları, Usturmaçalar ve İletişim Platformları) Prorva Kanalı

ENKA, TenizService LLP ile 23 Haziran 2017 tarihinde Prorva kanalında Deniz Yapıları Montaj İşleri ile ilgili demirleme kazıkları, usturmaçalar ve iletişim platformlarını içeren kontrat imzalamıştır. Bu kontrat kapsamında ENKA’nın sorumlulukları, kazık ve kaldırma ekipmanları, ilgili işlerin tamamlanması için gerekli olan ek ekipmanlar ve deniz filosunun teminini kapsamaktadır.

Ayrıca, kanal boyunca projelendirilmiş olan manevra alanı, KP 10 ve KP 37 bekleme alanları ve iletişim platformları için gerekli olan 12 demirleme kazığının ve 24 usturmaçanın montajı, topoğrafik ölçüm işleri, mühendislik ve proje yönetimi ve işin yapılması süresince gerekli olan yatakhane gemisi temini sorumluluklarını da üstlenmiştir.

Kontrat kapsamındaki işler 23 Haziran 2017 tarihinde başlamış, aynı yılın sonu itibarıyla toplam işin büyük kısmı tamamlanmış ve 2018 yılı içinde 255 adet seyir şamandırasının birleştirilmesi, konfigürasyonu, kanal boyunca yüksek hassasiyetle yerleştirilmesi ve KP 10 ve KP 37 için kanal içi Gemi Trafik Yönetimi platformlarının hazırlanması ve devreye alınması ile kanal, FGP için büyük önem taşıyan modül taşıma işine hazır hale getirilmiştir.

Buna ilave olarak sezon içerisinde bir önceki kış döneminde hasar gören mevcut yapıların tamiri, hasar gören usturmaçaların toplanması ve işverene teslim işleri ile birlikte 18 Ekim 2018 tarihi itibarıyla bütün işler tamamlanmıştır.

ENKA, sene sonu itibarıyla 242.973 insan-saat kayıp günlü kaza olmadan projeyi tamamlamıştır.

West Qurna 1 (WQ1) İlk Petrol İşleme Tesisi (IOT) Projesi

ENKA, ExxonMobil Irak Limited (EMIL) şirketi ile Temmuz 2015 tarihinde Irak’ın West Qurna 1 Petrol Sahası’ndaki petrol üretimini arttırmak amacıyla yeni bir petrol işleme tesisi inşası için sözleşme imzalamıştır. Projenin kontrat değeri 201 milyon ABD Doları olup, ENKA’nın payı 104 milyon ABD Doları’dır. İlk petrol işleme tesisi (IOT), mevcut DS8 olarak bilinen istasyonunun bitişiğinde inşa edilecektir. Nihai işvereni Basrah Oil Company (BOC) ile olan sözleşme kapsamında ENKA, tasarım işlerini üstlenen bölgesel ortağı ile birlikte avan, uygulama ve detay projelerinin yapımını, satınalma, fabrikasyon, inşaat-montaj devreye alma işlerini ve EMIL’in, ortalama 100.000 stok varil / gün ham petrol üretim kapasiteli bu yeni tesisi işletmeye alması safhasında gereken teknik destek hizmetlerini sunmaktadır. Basra bölgesinde bulunan tesis, kuyubaşı üretim alanından gelen ham petrolü, içindeki gazı, suyu ve tuzları ayrıştırmak suretiyle, ihraç etmek üzere işleyecek şekilde projelendirilecektir. Sözleşme, nakliye ve lojistik imkanların elverdiği ölçüde, tesisin modüler şekilde projelendirilmesini gerektirmektedir.

ENKA, projenin modüler boru köprüsü işlerinin bütün parçalarının temini ile birlikte fabrikasyonunu, test ve deneme kurulumlarını, Gölcük-Kocaeli, Türkiye’de bulunan Çimtaş Modül ve Gemi Tershanesi tesislerinde yapacak ve buradan inşaat sahasına nakledecektir. 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla, projenin toplam tasarım (mühendislik), tedarik, fabrikasyon, inşaat ve devreye alma işlerindeki ilerleme oranı %92 olarak kaydedilmiştir. Fabrikasyon işleri Çimtaş’ta yapılan ve Ağustos ve Kasım 2017’de sevkiyatları gerçekleştirilen modüler boru köprüleri ile boruların sahada montaj işleri 2018 yılı içerisinde tamamlanmıştır. Projedeki kızgın yağ fırını alt modülü, ilk ham petrol ayrıştırıcısı, düşük basınç ham petrol ayrıştırıcısı, 2. seviye ham petrol ayrıştırıcısı, yangın bacası, düşük basınç tahliye hattı sıvı ayrıştırıcısı, ham petrol ısı eşanjörü modülü, şalt odası, kızgın yağ fırını üst modülü ve bacası, ham petrol soğutucusu, tuzdan arındırma ünitesi, sudan arındırma ünitesi vb. ekipmanlara ait sevkiyat ve kurulum işleri 2018 yılı içinde tamamlanmıştır.

2018 yılı içerisinde, inşaat işlerine farklı alanlarda devam edilmiştir: Sahadaki temel imalatları ile beton işleri, boru kaynak işleri, LER (kontrol) binasına ait ince işler, modüler boru köprülerinin montajı ve boru kaynak işleri, modüler çerçeveler ve ekipmanların kurulum işleri, altyapı işleri (yangın hattı, açık ve kapalı drenaj hatları) ve brownfield işleri tamamlanmıştır. 2018 yılı içerisinde yapımına başlanmış olan yol işleri ile satıh kaplama işlerinin Ocak 2019 itibarıyla tamamlanması planlanmaktadır. 2018 yılı içerisinde kablo kanalı, kablo çekimi, kablo tavası imalatı, kablo bağlantıları, aydınlatma, enstrüman montajı gibi elektrik ve enstrüman işlerine başlanmıştır. 2018 yıl sonu itibarıyla bu işlerdeki ilerleme %97 olarak kaydedilmiştir. Devreye alma öncesi gerekli olan mekanik, borulama, inşaat, elektrik ve enstrüman disiplinlerine ait test ve kontrol çizelgelerinin tamamlanmasına yönelik işler Ağustos 2018 itibarıyla başlatılmıştır. Ocak 2019’da mekanik tamamlanma gerçekleşecektir. 2019 yılının 2’nci çeyreği içerisinde devreye alma ve tesisi çalıştırma işlerinin tamamlanması planlanmaktadır. 2018 yıl sonu itibarıyla projede çalışan sayısı 415 olmuştur. Aralık 2018 sonuna kadar çalışılan süre 1.233 gün olup, 3.950.000 insan-saati kayıp günlü kaza olmadan tamamlanmıştır.

Projenin, Haziran 2019’da tamamlanması planlanmaktadır.

Elektrik Santralleri

Nizhnekamsk 495 MW Kombine Çevrim Elektrik Santrali

ENKA ve Siemens, Nizhnekamskneftekhim’in 18 Aralık 2017 tarihli sözleşme ile ihale ettiği Nizhnekamsk Kombine Çevrim Elektrik Santrali işlerinin taahüdünü almak üzere, 12 Ocak 2017 tarihinde konsorsiyum anlaşması imzalamıştır.

Proje, Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde bulunan Nizhnekamsk Şehri’nin güneydoğusunda, Kama Nehri’nin batı yakasındaki endüstriyel bölgede yer almaktadır. Proje süresi, sözleşme imzasından itibaren 40 aydır.

EPC bazındaki sözleşme, Nizhnekamsk Kombine Çevrim Elektrik Santrali projesinin tasarım, imalat ve sahaya taşıma, inşaat, boyama, montaj, devreye alma, hizmete alınma ile test işlemlerini kapsamaktadır.

Kombine Çevrim Elektrik Santrali’nin konfigürasyonu, 2 gaz türbini, 1 buhar türbini ve 2 adet kazandan oluşmaktadır. Santralin ana yakıtı doğalgaz olup, bununla birlikte Nizhnekamskneftekhim üretim proseslerinin bir yan ürünü olan gaz türevleri de (sentetik gaz) yakıt olarak kullanılacaktır.

Temel tasarım dokümantasyon paketine dair çalışmalar tamalanmış olup, Ekim 2018 ayı içerisinde Rusya Federasyonu Devlet Ekspertizine sunulmuştur ve bununla eş zamanlı olarak, hem detay tasarım dökümantasyon işleri hem de satınalma ve mühendislik işleri devam etmektedir. Kazan, gaz kompresörler, trafo, soğutma kulesi ve DCS üreticileri belirlenmiştir.

Aralık 2018 sonu itibarıyla, başlıca ilerleme kalemleri aşağıdaki gibidir:
• Saha hazırlık işlerinin (ağaç kesimi ve bunun tazminine bağlı ağaçlandırma işlemleri, varolan yapıların yıkılması, varolan altyapı borularının yerinin değiştirilmesi ve çevre duvarı) Nisan 2018’de başlatılması
• Ağaç kesim işinin Temmuz 2018’de, ağaçlandırma işlemlerinin Ekim 2018’de tamamlanması
• Varolan yapıların yıkım işinin Haziran 2018’de başlatılması ve Eylül 2018’de tamamlanması
• Boru hatlarının bağlantı işlerinin 25 Ekim 2018’de gerçekleştirilmesi
• İki kısımdan oluşan çevre duvar işinin ilk kısmı Temmuz 2018’de tamamlanmış olup, ikinci kısımının halihazırda devam edilmesi
• Kamp kurulum işlerinin Temmuz 2018’de başlamış olup Şubat 2019’da tamamlanmasının planlanması
• Proje kazıları ve kazık çakım işlerinin Kasım 2018 itibarıyla başlatılması

2018 yıl sonu itibarıyla mühendislik, satınalma, inşaat ve geçici işlerin tamamlanma yüzdesi %10’dur.

2018 Aralık ayı sonu itibarıyla, proje sahasında toplam 288 personel çalışmaktadır, bunlardan 137 tanesi direkt çalışan, 151 tanesi ise taşeronlara ait çalışanlardır.

31 Aralık 2018 itibarıyla 323 kazasız gün sayısına ve 255.506 kazasız çalışma saatine ulaşılmıştır.

Samava 750 MW Kombine Çevrim Elektrik Santrali

Irak Elektrik Bakanlığı tarafından, 5 Şubat 2017 tarihli Sözleşme No. 1 ile GE firmasına ihale edilen Samava 1×4 9E Kombine Çevrim Elektrik Santrali projesini gerçekleştirmek üzere, ENKA ve GE 3 Ocak 2017 tarihinde konsorsiyum anlaşması imzalamıştır.

EPC sözleşmesi kapsamı Samava Kombine Çevrim Elektrik Santrali projesinin tasarım, imalat, tedarik, taşıma, inşaat, montaj, test ve devreye alma işleridir. Bu kapsamda işveren tarafından daha önce temin edilen gaz türbinleri, jeneratörleri ve bunların yardımcı sistemlerinin basit çevrim olarak montajı ve devreye alma işlemleri GE-ENKA Konsorsiyumu tarafından yapılacak; sonrasında buhar türbini, atık ısı kazanları ve ilgili diğer ekipmanlar da eklenerek kombine çevrime dönüştürülecektir.

Santral konfigürasyonu 4x4x1 olup, yakıt olarak doğalgaz (NG), hafif distile yakıt (LDO) ve ağır yakıt (HFO) kullanılacaktır. Sıvı yakıtlar için yakıt depolama ve iyileştirme tesisleri de kapsama dahildir. ISO koşullarındaki nominal güç kapasitesi; doğalgaz kullanılarak 750 MW, sıvı yakıt kullanılarak 730 MW’dır.

Bedelsiz ekipman olarak yükleniciye verilecek olan mevcut dört (4) adet (9E) gaz türbini ve jeneratör seti (4X125) MW ile yardımcı üniteler, Aralık 2008’de Mega Deal Projesi kapsamında GE firması tarafından işverene satılmıştır.

Finansman ve bütçe kısıtlamalarının üstesinden gelmek için, 2018 yazında işveren projenin iki aşamada yürütülmesini istemiştir ve 28 Kasım 2018’de sözleşme değişikliği imzalanmıştır.

Faz 1 kapsamı, 132 kV AIS ve 400 kV GIS dahil basit çevrimin tamamlanmasını ve kombine çevrim çalışmasına da hizmet edecek kapasitedeki ortak yan sistemleri içermektedir. Faz 2 kapsamı, kombine çevrimin tamamlanmasını sağlayacak olan sistemleri içermektedir.

Faz 1 sözleşme süresi, 2019 yılı 1. çeyrekte gerçekleşmesi beklenen Faz 1 başlangıç tarihinden itibaren 647 gündür. Faz 2 sözleşme süresi ise 2019 yılı 2. çeyrekte gerçekleşmesi beklenen Faz 2 başlangıç tarihinden itibaren 1.020 gündür. Faz 1 Birleşik Krallık kuruluşu UK Export Finance (UKEF) tarafından finanse edilirken, Faz 2 ise Irak Devleti tarafından Trade Bank of Iraq (TBI) kredisi ile finanse edilecektir. Yüklenici, işverene finansman anlaşmasının gerçekleşmesi amacıyla destek vermektedir. Bu çerçevede işveren adına görevlendirilen uluslararası bir danışman Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED – ESIA) Raporunu hazırlamıştır. Tamamlanmış olan ÇSED Ekim 2018’de UKEF web sitesinde kamuya açıklanmıştır.

2018 yılı başlarında, taraflar kazık işleri kapsamı konusunda anlaşmaya varmış ve akabinde sözleşme başlangıç tarihi 20 Ocak 2018 olarak gerçekleşmiştir. ENKA kapsamına kazık işlerinin de dahil olması ile ENKA’nın konsorsiyumdaki payı %63’ten %66’ya yükselmiştir.

ENKA’nın kapsamı, genel inşaat işleri, kazık işleri ve yardımcı santral sistemleri (BoP) için mekanik ve elektrik işlerinin kavramsal tasarımı ve detay tasarımıdır. Yardımcı santral sistemleri (BoP) ekipmanının tedarik edilmesi, üretilmesi, teslimatının yanı sıra genel inşaat hizmetleri, kazık işleri, yardımcı santral sistemleri (BoP) ve güç bloğu (Power Block) ekipmanlarının montajı, test ve devreye alma işlerinin yapılması da ENKA kapsamındadır.

Güç bloğu ekipmanların ve bedelsiz ekipmanlar hariç diğer ana ekipmanların; HRSG ve Diverter Damper Üniteleri, STG, ACC, DCS, 132 kV AIS ve 400 kV GIS sistemlerinin, step-up transformatörlerin ve oto transformatörlerin mühendislik tasarımı, tedarik, imalat ve gümrük noktasına teslimi GE firması sorumluluğundadır. GE aynı zamanda, GE tarafından sağlanan ekipmanların test ve devreye almasından sorumludur.

Şubat 2018’de, ENKA, sözleşme başlama tarihini takiben sınırlı kazık işlerine başlamıştır ve Temmuz 2018’e kadar geçen sürede toplam 67.774 m kazık işinin %29’unu tamamlayarak 19.494 m 80 cm fore kazık imalatı yapmıştır. Buna ilave olarak saha çevre duvarlarının yapımı tamamlanmıştır. Saha mobilizasyonu işleri devam etmekte olup %76’lık ilerleme oranına ulaşmıştır.

2018 Aralık sonu itibarıyla tamamlanan mühendislik, satınalma, kazık işleri, inşaat işleri ve mobilizasyon işleri dahil olmak üzere Faz 1 için %19 genel ilerleme oranına ulaşılmıştır.

2018 Aralık ayı sonu itibarıyla, 34 personel, 95 direkt ve 128 endirekt çalışandan oluşan toplam 257 kişi Samava Kombine Çevrim Elektrik Santrali projesi için çalışmaktadır ve bu toplamın 226’sı yereldir.

2018 yılı sonunda, zaman kayıplı kaza olmaksızın Samava projesine harcanan toplam çalışma saati, 728.485’e ulaşmıştır ve zaman kayıplı kaza olmaksızın geçen iş günü 518 gündür.

Faz 1 için finansal kapanışın Mart 2019’a kadar gerçekleşmesi durumunda projenin 1. Fazının Aralık 2020’de tamamlanması öngörülmektedir.

Faz 2 için ise finansal kapanışın Mayıs 2019’a kadar gerçekleşmesi durumunda projenin 2. Fazının Şubat 2022’de tamamlanması öngörülmektedir.

Zi Kar 750 MW Kombine Çevrim Elektrik Santrali

Irak Elektrik Bakanlığı tarafından, 5 Şubat 2017 tarihli Sözleşme No.1 ile GE firmasına ihale edilen Zi Kar 1×4 9E Kombine Çevrim Elektrik Santrali projesini gerçekleştirmek üzere, ENKA ve GE 3 Ocak 2017 tarihinde konsorsiyum anlaşması imzalamıştır.

EPC sözleşmesi kapsamı Zi Kar Kombine Çevrim Elektrik Santrali projesinin tasarım, imalat, tedarik, taşıma, inşaat, montaj, test ve devreye alma işleridir. Bu kapsamda işveren tarafından daha önce temin edilen gaz türbinleri, jeneratörleri ve bunların yardımcı sistemlerinin basit çevrim olarak montajı ve devreye alma işlemleri GE – ENKA Konsorsiyumu tarafından yapılacak; sonrasında buhar türbini, atık ısı kazanları ve ilgili diğer ekipmanlar da eklenerek kombine çevrime dönüştürülecektir.

Santral konfigürasyonu 4x4x1 olup, yakıt olarak doğalgaz (NG), hafif distile yakıt (LDO) ve ham petrol (CO) kullanılacaktır. Sıvı yakıtlar için yakıt depolama ve iyileştirme tesisleri de kapsama dahildir. ISO koşullarındaki nominal güç kapasitesi; doğalgaz kullanılarak 750 MW, sıvı yakıt kullanılarak 730 MW’dır.

Bedelsiz ekipman olarak yükleniciye verilecek olan mevcut dört (4) adet (9E) gaz türbini ve jeneratör seti (4X125) MW ile yardımcı üniteler, Aralık 2008’de Mega Deal Projesi kapsamında GE firması tarafından işverene satılmıştır.

Finansman ve bütçe kısıtlamalarının üstesinden gelmek için, 2018 yazında işveren projenin iki aşamada yürütülmesini istemiştir ve 28 Kasım 2018 tarihinde sözleşme değişikliği imzalanmıştır.

Faz 1 kapsamı, 132 kV AIS ve 400 kV GIS dahil basit çevrimin tamamlanmasını ve kombine çevrim çalışmasına da hizmet edecek kapasitedeki ortak yan sistemleri içermektedir. Faz 2 kapsamı, kombine çevrimin tamamlanmasını sağlayacak olan sistemleri içermektedir.

Faz 1 sözleşme süresi 2019 yılı 1. çeyrekte gerçekleşmesi beklenen Faz 1 başlangıç tarihinden itibaren 647 gündür. Faz 2 sözleşme süresi ise 2019 yılı 2. çeyrekte gerçekleşmesi beklenen Faz 2 başlangıç tarihinden itibaren 1.020 gündür.

Faz 1 Birleşik Krallık kuruluşu UK Export Finance (UKEF) tarafından finanse edilirken, Faz 2 ise Irak Devleti tarafından Trade Bank of Iraq (TBI) kredisi ile finanse edilecektir. Yüklenici, işverene finansman anlaşmasının gerçekleşmesi amacıyla destek vermektedir. Bu çerçevede işveren adına görevlendirilen uluslararası bir danışman Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED – ESIA) Raporunu hazırlamıştır. Tamamlanmış olan ÇSED Ekim 2018’de UKEF web sitesinde kamuya açıklanmıştır.

2018 yılı başlarında, taraflar kazık işleri kapsamı konusunda anlaşmaya varmış ve akabinde sözleşme başlangıç tarihi 20 Ocak 2018 olarak gerçekleşmiştir. ENKA kapsamına kazık işlerinin de dahil olması ile ENKA’nın konsorsiyumdaki payı %63’ten %66’ya yükselmiştir.

ENKA’nın kapsamı, genel inşaat işleri, kazık işleri ve yardımcı santral sistemleri (BoP) için mekanik ve elektrik işlerinin kavramsal tasarımı ve detay tasarımıdır. Yardımcı santral sistemleri (BoP) ekipmanının tedarik edilmesi, üretilmesi, teslimatının yanı sıra genel inşaat hizmetleri, kazık işleri, yardımcı santral sistemleri (BoP) ve güç bloğu (Power Block) ekipmanlarının montajı, test ve devreye alma işlerinin yapılması da ENKA kapsamındadır.

Güç bloğu ekipmanların ve bedelsiz ekipmanlar hariç diğer ana ekipmanların; HRSG ve Diverter Damper Üniteleri, STG, ACC, DCS, 132kV AIS ve 400kV GIS sistemlerinin, step-up transformatörlerin ve oto transformatörlerin mühendislik tasarımı, tedarik, imalat ve gümrük noktasına teslimi GE firması sorumluluğundadır. GE aynı zamanda, GE tarafından sağlanan ekipmanların test ve devreye almasından sorumludur.

Şubat 2018’de, ENKA sözleşme başlama tarihini takiben sınırlı kazık işlerine başlamıştır ve Temmuz 2018’e kadar geçen sürede toplam 65.598 m kazık işinin %27’si tamamlanarak 17.632 m 80 cm fore kazık imalatı yapmıştır.

Buna ilave olarak saha çevre duvarlarının yapımı tamamlanmıştır. Saha mobilizasyonu işleri devam etmekte olup %76’lık ilerleme oranına ulaşmıştır.

2018 Aralık sonu itibarıyla tamamlanan mühendislik, satınalma, kazık işleri, inşaat işleri ve mobilizasyon işleri dahil olmak üzere Faz 1 için %19 genel ilerleme oranına ulaşılmıştır.

2018 Aralık ayı sonu itibarıyla, 23 personel, 141 direkt ve 67 endirekt çalışandan oluşan toplam 231 kişi Zi Kar Kombine Çevrim Santrali Projesi için çalışmaktadır ve bu toplamın 176’sı yereldir.

2018 yılı sonunda, zaman kayıplı kaza olmaksızın Zi Kar projesine harcanan toplam çalışma saati, 650.341’e ulaşmıştır ve zaman kayıplı kaza olmaksızın geçen iş günü 518 gündür.

Faz 1 için finansal kapanışın Mart 2019’a kadar gerçekleşmesi durumunda projenin 1. Fazının Aralık 2020’de tamamlanması öngörülmektedir.

Faz 2 için ise finansal kapanışın Mayıs 2019’a kadar gerçekleşmesi durumunda projenin 2. Fazının Şubat 2022’de tamamlanması öngörülmektedir.

Altyapı

Um Kasr Limanı, Rıhtım ve Deniz İşleri

ENKA, Aloreen Şirketi ile 7 Mayıs 2018 tarihinde yeni sözleşmeye imza atmıştır. Sözleşmenin Başlangıç Tarihi Bildirimi (NCD) ve İlerleme Tarihi Bildirimi (NTP) olmak üzere iki geçerli tarihi vardır. Bu tarihler sırasıyla, 27 Haziran 2018 ve 3 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleşmiştir. NCD’nin bildirilmesinin ardından mühendislik, satın alma ve mobilizasyon çalışmaları başlatılmış olup akabinde NTP ile birlikte inşaat çalışmaları başlatılmıştır. ENKA’nın bu sözleşme kapsamındaki sorumlulukları arasında mühendislik, tasarım, satınalma, nakliye, lojistik ve inşaat işleri yer almaktadır.

Um Kasr Limanı, Basra’nın yaklaşık 5,2 km güneyinde olup, Irak’ın şimdiye kadarki tek derin ve en büyük deniz limanı olma özelliğini taşımaktadır. Liman, Kuveyt sınırı ile Güney Basra ile Kuzey-Batı arasındaki karayolu bağlantılarının yanı sıra Kuzey-Batı ile Basra’ya bağlanan demiryolu ana hattında bulunmaktadır. Proje sahası, limanın kuzey ucunda yer almaktadır.

İş kapsamında havza sonuna blok iş tipi rıhtım duvarı yapılacak olup, ana rıhtım duvarının uzunluğu yaklaşık 611 m ve 11 kat rıhtım duvarı, 3.512 adet prekast blok, 318 adet u-şekilli prekast blok ve 23.287 m³ yerinde beton, toplam 131.305 m³ betondan oluşmaktadır.

Deniz dibi, blok kurulumdan önce toplamda 997.762 m³ taranacaktır. Blok kurulumuna paralel olarak rıhtım duvarının arkası tamamen 325.697 m³ kum, kırma kaya ve uygun tarama malzemesi ile doldurulacaktır. Projenin sonunda 52 adet gemi bağlantı babası ve 51 adet usturmaça yerleştirilecektir.

2018 Aralık ayı sonu itibarıyla mühendislik, tasarım, satınalma, inşaat faaliyetleri de dahil olmak üzere tamamlanan işlerin toplam ilerlemesi %19 oranında olmuştur.

2018 Aralık ayı sonunda, Türkiye, Irak, Hindistan, Mısır, Birleşik Krallık, Litvanya ve Belçika gibi farklı ülkelerin vatandaşları dahil olmak üzere, 56 beyaz yakalı personel ve 314 işçi dahil toplam 370 kişi çalışmakta olup personel sayısı projenin en yoğun olduğu dönemde 416 kişi olarak hesaplanmıştır. 2018 yılı sonu itibarıyla, proje 238 gün sürmekte olup, 279.530 insan-saat kayıp iş günlü kaza olmaksızın tamamlanmıştır.

Priştine - Hani i Elezit (Güzergah 6) Otoyolu

Sözleşme 2014 yılının Temmuz ayında, Bechtel-ENKA Ortak Girişimi ve Kosova Cumhuriyeti Ulaştırma ve Telekomünikasyon Bakanlığı arasında imzalanmıştır. Bechtel-ENKA Ortak Girişimi, projenin yapımını EPC Anahtar Teslimi Götürü olarak üstlenmiş olup sözleşmeye göre mühendislik, satınalma ve imalat iş kalemlerinin tamamından anahtar teslim olarak sorumludur. Bu proje Bechtel-ENKA Ortak Girişimi’nin Kosova’daki ikinci projesidir.

65 km’lik çift şeritli otoyol projesi Güneydoğu Avrupa Otoyol Ağı kapsamında, Güzergah 6 (Route 6) Projesi olarak adlandırılmaktadır. Proje, Kosova’nın başkenti Priştine’yi Makedonya sınırına Hani i Elezit’e bağlamaktadır. Bu proje, stratejik ve ekonomik alanlarda Kosova’ya çok önemli fayda sağlayacaktır. Otoyolun tamamlanmasıyla birlikte Kosova, Makedonya’nın başkenti Üsküp’e bağlanarak Avrupa Otoyol Ağ Sistemi Koridor 10’a erişim sağlayacaktır. Bu sayede Kosova ticareti karayolu ulaşımı sayesinde dünya ile entegre olacaktır. Bu ekonomik fayda, sadece Kosova ile sınırlı kalmayacak olup, Kosova’nın Avrupa Otoyol Ağ Sistemi’ne bağlanmasıyla birlikte çevre ülkeler açısından da ulaşımı rahatlatacak ve bu ülkelerdeki ticaretin gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Sözleşme bedeli 608 milyon Avro olan projede, ENKA’nın Bechtel ile %50 oranında ortaklığı bulunmaktadır.

65 km’lik otoyol (2×2 şeritli) 3 kısımdan oluşmaktadır. İlk iki kısımda toplam platform genişliği dolgu bölgelerinde 27,5 m, yarma bölgelerinde ise 29,3 m’dir. Projenin dağlık bölgesi olan üçüncü kısımda ise platform genişliği dolgu bölgelerinde 25 m’ye, yarma bölgelerinde ise 26,8 m’ye düşürülmüş olup gerekli bölgelere ilave tırmanma şeritleri eklenmiştir. Otoyol geometrik karakteristikleri TEM ve Hırvat Standartları’na göre oluşturulmuş olup tasarım Avrupa standartlarına göre yapılmaktadır. İnşaat işleri, Hırvat Yol Otoritesi’nin 2001 genel teknik gereksinimlerine uygun olarak yürütülmektedir.

Proje kapsamında 13 adet köprü (7.920 m), 20 adet üst geçit, 19 adet alt geçit, 245 adet kutu ve boru tipi menfez, 18,4 milyon m3 kazı, 9,6 milyon m3 dolgu, 530 bin m3 beton, 734 bin m3 alt temel ve çimentolu temel, 601 bin ton asfalt ile 163 km oto korkuluk işi yer almaktadır. Proje kapsamındaki 13 adet köprüden bir tanesi 5,7 km uzunluğunda olup üçüncü kısımdaki vadide yer almaktadır.

2018 Aralık ayı itibarıyla, 65 km’lik projenin tamamının kamulaştırması tamamlanmıştır. Tasarım ve mühendislik aktivitelerinin %98’i tamamlanan projede ENKA, projenin dağlık ve en zor bölgesi olan 3’üncü kısmın tamamlanmasına yoğunlaşmış durumdadır. Bu bölgede tüm major köprü inşaası ve toprak işleri bitirilmiş olup, ana köprü üzerinde su izolasyon, asfaltlama, bitirme işleri ile vadi tabanında dere ıslahı işleri 2019 yılında yapılacak olan işlerdir.

2018 Aralık ayı itibarıyla saha işlerinin %97’si tamamlanmış olup, toplam 6.987 m uzunluğunda köprü, 20 adet üst geçit, 19 adet alt geçit, 245 adet kutu ve boru tipi menfez, 18,4 milyon m3 kazı, 9,6 milyon m3 dolgu, 529 bin m3 beton, 724 bin m3 alt temel ve çimentolu temel, 560 bin ton asfalt ile 158 km oto korkuluk imalatı ve montajı gerçekleştirilmiştir.

Projenin en yoğun döneminde 11 farklı ülkeden (Kosova, Türkiye, Arnavutluk, Romanya, Makedonya, ABD vb.) toplamda 2.687 personel çalışmıştır. İş gücü bakımından proje ihtiyacının yaklaşık olarak %80’i Kosova vatandaşlarından karşılanmaktadır. Projeye ait geniş bir makine parkı bulunmaktadır. 1.281 adet iş makinesinin bulunduğu projede gerekli görüldüğü takdirde takviyeler de yapılmaktadır. Proje ihtiyaçları kapsamında hazırlanmış olan kamp yerleşkesinde toplamda 754 proje personeline barınma imkanı sağlanmaktadır.

2018 yıl sonu itibarıyla 27 milyon insan-saat çalışma süresi aşılmıştır. Çalışan tüm personelin iş güvenliği ve kalite eğitimleri de Bechtel-ENKA Ortak Girişimi tarafından sağlanmıştır. Verilen tüm eğitimlerin ve gösterilen hassasiyetin sonucu olarak kayıp zamanlı kazasız 8.400.000 insan-saat çalışma süresi aşılmıştır. 2018 sonu itibarıyla, 56.718 kişiye toplam 94.826 saat olmak üzere, 57 farklı alanda iş güvenliği eğitimi verilmiştir.

Aralık 2018 itibarıyla projenin ilk 47 km’si trafiğe açılmıştır. Mevcut iş programına göre projenin tamamlanma tarihi Haziran 2019’dır.

Bina Projeleri

TAIF İş Merkezi

TAIF İş Merkezi Projesi, Kazan’ın kalbinde, Puşkina Caddesi 80 numarada yer almakta olup, Kazan Nehri’nin, Kazan Kremlini’nin ve Başkanlık Sarayı dahil çeşitli devlet binalarının yakınında bulunmaktadır. Projenin toplam brüt alanı 51.714 m²’dir. Tamamlandığında 22.910 m² otopark alanı, 28.804 m² ofis alanından oluşacak olup, yüksek kaliteli iç mimari detaylar ve estetik camlı dış cepheyi içerecektir.

Proje giriş seviyesinin üzerindeki sekiz katla 33,5 m yüksekliğe ve giriş seviyesinin altındaki dört katla 15 m derinliğe ulaşmaktadır.

ENKA aşağıdaki tüm inşaat ve kurulum işlerinin sorumluluğunu üstlenmektedir:
• Toprak işleri (kazı ve dolgu)
• Altyapı
• Betonarme işleri
• Mekanik işleri
• Elektrik işleri
• Mimari ve cephe işleri
• Dikey ulaşım
• Mobilya, sabit eşya ve ekipmanı da içeren iç detaylar

Sözleşme Nisan 2017’de imzalanmış olup, sözleşme kapsamındaki işlerin Ocak 2020’de tamamlanacağı öngörülmektedir.

2018 yıl sonu itibarıyla proje kapsamında altyapı ve üstyapı işleri tamamlanmış, cephe işleri %95 tamamlanma mertebesine ulaşmıştır. Bina içerisinde kalan mimari işlerin yapılması için kış şartlarına hazır hale getirilmiştir.

Mimari işlerde %55 ilerleme sağlanmış olup, toplam 15.382 m2 duvar örülmüş ve 32.042 m2 şap dökülmüştür. 12 adet asansör montajı bitmiş olup, bina içi bölme duvarların %95’ine karşılık gelen 8.500 m2 duvar örülmüş ve 12.204 m2 seramik kaplama işi tamamlanmıştır.

Mekanik-elektrik işlerinde başlıca trafo merkezi montajı, soğutma ve iklimlendirme sistemi ana ekipman montajları ve ısı merkezi montajı tamamlanmıştır ve aktif olarak çalışmaktadır. Toplam 18.252 m paslanmaz boru, 8.852 m çelik boru, 29.318 m2 kanal, 93,6 km kablo, 11,6 km kablo tavası montajı yapılmıştır. 2018 sonu itibarıyla projenin tamamlanma oranı %60’ın üzerine çıkmıştır. Proje 2018 sonu itibarıyla 1.000.000 kazasız çalışma saatine ulaşmıştır. Projede hâlihazırda 715 personel çalışmaktadır.

ABD ELÇİLİK PROJELERİ

Amerikan Caddell Construction Co. ile ENKA arasında, İstanbul İstinye’de, 2003 yılında tamamlanan ABD elçilik projesinde gerçekleşen işbirliğinin ardından, taraflar, Amerikan Caddell Construction Co. tarafından üstlenilecek yeni elçilik binaları projelerinde ENKA’nın, imzalanan sözleşmeler kapsamında danışmanlık ve servis hizmetleri vermesi konusunda anlaşmaya varmıştır.

Bu kapsamda, Amerika Birleşik Devletleri Denizaşırı İnşaat Operasyonları Dairesi’nin (OBO) işveren konumunda bulunduğu elçilik binaları projeleri arasında yer alan; Kamerun elçilik binasının 2005 yılında tamamlanmasının ardından, Gine, Mali ve Sierra Leone elçilik binaları 2006 yılında, Cezayir ve Nepal elçilik binaları 2007 yılında, Saraybosna 2010 yılında, Djibouti City 2011 yılında, Burundi 2012 yılında, Ekvator Ginesi 2013 yılında, Dominik Cumhuriyeti 2014 yılında, Cibuti Kamp Lemonierre, Moritanya, Hollanda ve Rusya 2017 yılında tamamlanmıştır. Papua Yeni Gine elçilik binası projesi iptal edilmiştir.

Yine aynı kapsamda yapılmak üzere, elçilik projelerine, 2016 yılında Sri Lanka (Kolombo) Elçilik Binası, Suudi Arabistan (Dahran) ile Hindistan (Haydarabad) Konsolosluk projeleri, 2017 yılında Paraguay (Asuncion) Elçilik, Meksika (Meksiko City) Elçilik, Yunanistan (Atina) Elçilik ve Kenya (Nairobi) Elçilik projeleri eklenmiştir. Devam eden işler ile birlikte, 9 projenin toplam kontrat değeri 2,6 milyar ABD Doları’dır.

2018 sene sonu itibarıyla Afganistan projesinde birinci faz tamamlanmıştır, ikinci fazda ise %98 oranında ilerleme kaydedilmiştir. Afganistan projesi ikinci fazının, 2019 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

Cibuti Kamp Lemonierre, Moritanya, Hollanda ve Rusya projeleri %100 oranında tamamlanmıştır ve devir teslimi yapılmıştır.

Türkmenistan’da tasarım işleri tüm binalarda tamamlanmış ve betonarme işleri, yapımı beklemede olan ana ofis binası hariç bütün binalarda tamamlanmak üzeredir. Yapımı devam etmekte olan binalarda %95 ilerleme yüzdesi vardır.

Sri Lanka projesi tasarım, mobilizasyon çalışmaları ve betonarme işleri tamamlanmıştır ve cephe ile bina içi uygulamalar devam etmektedir. Suudi Arabistan, Paraguay ve Hindistan projeleri için betonarme işleri devam etmektedir. Sri Lanka projesinin Ağustos 2020, Hindistan projesinin Şubat 2021, Paraguay projesinin Ekim 2020 ve Suudi Arabistan projesinin Mayıs 2021’de teslim edilmesi planlanmaktadır.

Yunanistan projesi Mayıs 2018’de başladı. Mobilizasyon ve mevcut altyapı hatlarının taşınması ise devam etmektedir. Meksika projesi Şubat 2018’de başladı, mobilizasyon işleri tamamlandı, kazı ve kazık işleri ile betonarme işleri devam etmektedir. Kenya projesinin tasarım işleri 2018 Ocak ayında başlamıştır. Mobilizasyon işleri tamamlanmış olup, betonarme işleri başlamıştır.

Kenya projesinin Eylül 2021, Meksika projesinin Nisan 2022 ve Yunanistan projesinin Mayıs 2022’de tamamlanması planlanmaktadır.

Aralık 2018 sonu itibarıyla, projelerde 290 beyaz yakalı personel ve 2.003 mavi yakalı personel çalışmaktadır.