ENERJİ SEKTÖRÜ

1997 yılında %40 oranında ENKA ve %60 oranında InterGen katılımıyla kurulan InterGen-ENKA ortaklığı, TEAŞ Genel Müdürlüğü ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde ihale sonucunda Yap-İşlet modeli ile toplam 3.830 MW kurulu güç kapasiteli Gebze, Adapazarı ve İzmir doğalgaz kombine çevrim santrallerinin kurulması ve işletilmesi hakkını kazanmıştır.

Fonlama şekli, %25 sermaye ve %75 proje finansmanı olarak gerçekleşen üç santral için yapılan toplam yatırım 2,04 milyar ABD Doları’dır. Bu çerçevede, yurt dışı finans kuruluşlarının projeler için taahhüt ettikleri toplam 1,53 milyar ABD Doları’nın dağılımı ise şöyledir: US Exim (ABD) 860 milyon ABD Doları, Hermes (Almanya) 185 milyon ABD Doları, OND (Belçika) 125 milyon ABD Doları, OPIC (ABD) 300 milyon ABD Doları ve diğer bankalar 60 milyon ABD Doları.

Çevre Bakanlığı’nın formatı doğrultusunda hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu, bakanlığın onayını almıştır. Ayrıca, kısmi olarak yabancı sermayenin katkısıyla finanse edilen bu santraller için, kredi kuruluşlarınca istenen ve Dünya Bankası normlarına göre hazırlanan ÇED Raporu da minimum değerlerde olması nedeniyle olumlu onay belgesine sahiptir.

Bütün doğalgaz santralleri gibi Gebze, Adapazarı ve İzmir santralleri de hava kalitesini koruma, su kirliliği ve gürültü kontrol yönetmeliklerindeki minimum kriterlerin altında olmaları nedeniyle Türkiye’de örnek alınacak enerji yatırımlarıdır. Gebze, Adapazarı ve İzmir doğalgaz kombine çevrim elekrik santrallerinin anahtar teslimi inşası ENKA’nın %50 payının olduğu Bechtel-ENKA Müşterek Teşebbüs Ortaklığı’na verilmiştir. 2000 yılında başlanan projelerden Gebze ve Adapazarı santralleri 2002 yılında, İzmir santrali ise 2003 yılında devreye alınmıştır. Santrallerin devreye girmesiyle ENKA, ortağı InterGen ile birlikte Türkiye’nin en büyük özel sektör elektrik üreticisi konumuna gelmiştir.

Elektrik üretim şirketleri, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (“BOTAŞ”) ile 20 yıl süreli Doğalgaz Satış Sözleşmesi ve Elektrik Üretim A.Ş. (“EÜAŞ” – Mülga TETAŞ) ile yine 20 yıl süreli Elektrik Satış Anlaşması imzalamıştır. Bu sürelere proje geliştirme ve inşaat süreleri de dahil olduğundan, santrallerin devreye girmelerinden itibaren sözleşme süreleri 16 yıldır. Elektrik Satış Anlaşması çerçevesinde üretilerek EÜAŞ’a satılmakta olan elektrik enerjisinin kilovat saat başına ortalama satış fiyatı 4,2 sent (ABD Doları) olarak belirlenmiştir. Santrallerde kullanılan ileri teknoloji ve düşük finansman maliyeti sayesinde yatırım kalemi, yakıt kalemi, sabit işletme gideri kalemi ve değişken işletme gideri kaleminden oluşan enerji satış fiyatı bu seviyede oluşmuştur.

Yakıt kalemi eskalasyona tabi olup, doğalgazda meydana gelen değişiklikler fiyata aynı oranda yansıtılmakta, dolayısıyla da santraller garanti edilen verimliliği sağlamak şartıyla enerji üretiminde doğalgaz fiyat riski taşımamaktadır.

[TS_VCSC_Lightbox_Gallery content_images=”1305,1304,1307,1306″ content_images_size=”full” data_grid_space=”1″ lightbox_effect=”simpleFade” el_file1=””][/TS_VCSC_Lightbox_Gallery]

Santrallerin kuruluşunda %40 oranında hisse sahibi olan ENKA, ticari işletme döneminde ortağı InterGen’in sahip olduğu hisseleri satın alarak, enerji üretim şirketlerinin tamamına sahip olmuştur. ENKA Santralleri 16 yıllık ticari işletme döneminde 430 milyar kilovat saatin üzerinde elektrik enerjisi üretmiş olup, yıllık 32 milyar kilovat saatlik üretim kapasitesi ile Türkiye’nin toplam enerji tüketiminin %10’unu karşılayabilmektedir. Enerji Piyasasi Denetleme Kurumu (“EPDK”) tarafından ENKA Enerji Ticaret A.Ş.’ye tedarik lisansı düzenlenmiştir. Söz konusu lisans ile ENKA Enerji, serbest tüketicilere toptan/perakende elektrik satış faaliyetlerinde bulunmaktadır. EPDK tarafından ENKA Enerji Ticaret A.Ş.’ne İthalat (Spot LNG) lisansı düzenlenmiştir. Söz konusu lisans ile ENKA Enerji, ithalat işlemlerinde ve serbest tüketicilere toptan/perakende doğalgaz satış faaliyetlerinde bulunabilecektir.

Ticari İşletme döneminde santrallerimizde muhtelif altyapı iyileştirmeleri gerçekleştirilmiş ve son teknoloji ürünü olan “Advanced Gas Path ve DLN2.6 + Upgrade” yatırımı yapılmıştır. Sektöre öncülük eden bu teknoloji yatırımı ile ENKA Power, santrallerinin performansını iyileştirmiş, emisyon değerlerini azaltmış ve elektrik santrallerinin kapasitesini, işletme esnekliğini ve güvenilirliğini geliştirmiştir.