ENERJİ SEKTÖRÜ

Türkiye Elektrik A.Ş. (TEAŞ) Genel Müdürlüğü ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 1997 yılında düzenlenen ihale sonucunda %40 oranında ENKA ve %60 oranında InterGen katılımıyla kurulan InterGen-ENKA ortaklığı, Yap-İşlet modeli ile toplam 3.830 MW kurulu güç kapasiteli Gebze, Adapazarı ve İzmir doğal gaz kombine çevrim santrallerinin kurulması ve işletilmesi hakkını kazanmıştır.

Gebze, Adapazarı ve İzmir doğal gaz kombine çevrim elektrik santrallerinin anahtar teslimi inşası, ENKA’nın %50 payının olduğu Bechtel-ENKA Müşterek Teşebbüs Ortaklığı’na (BEJV) verilmiştir. 2000 yılında başlanan projelerden Gebze ve Adapazarı santralleri 2002 yılında, İzmir santrali ise 2003 yılında devreye alınmıştır.

Santrallerin devreye girmesiyle ENKA, ortağı InterGen ile birlikte Türkiye’nin en büyük özel sektör elektrik üreticisi konumuna gelmiştir.

İşletme dönemine geçildiğinde ENKA, ortağı InterGen’in sahip olduğu hisseleri satın alarak enerji üretim şirketlerinin tamamına sahip olmuştur. ENKA santralleri 16 yıl süren Yap-İşlet döneminde yaklaşık 450 milyar kW-saat elektrik enerjisi üretmiştir. Yap-İşlet döneminin bitimi ile Elektrik Satış Anlaşmaları ve Doğal Gaz Satış Sözleşmeleri sona ermiştir.

ENKA santralleri, Yap-İşlet dönemi sonrasında elektrik piyasasında faaliyet göstermek üzere üretim lisansı almış ve bu kapsamda faaliyetlerine başlamıştır.

Gebze Elektrik Üretim Ltd. Şti. Adapazarı Elektrik Üretim Ltd. Şti. İzmir Elektrik Üretim Ltd. Şti. ENKA santralleri tarafından 2021 yılında yaklaşık 10,5 milyar kW saat elektrik enerjisi üretilmiştir. Yıllık 32 milyar kW saatlik üretim kapasitesi ile ENKA santralleri, Türkiye’nin toplam enerji tüketiminin %10’unu karşılayabilecek potansiyeldedir.

İşletme döneminde santrallerimizde muhtelif altyapı iyileştirmeleri gerçekleştirilmiş ve son teknoloji ürünü olan “Advanced Gas Path ve DLN2.6 + Upgrade” yatırımı yapılmıştır. Sektöre öncülük eden bu teknoloji yatırımı ile ENKA, santrallerinin performansını iyileştirmiş, emisyon değerlerini azaltmış ve işletme esnekliği ve güvenilirliğini geliştirmiştir.

ENKA santrallerinin her biri, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 14001 Çevre, ISO 27001 Bilgi Güvenliği, ISO 9001 Kalite ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri Belgelerine sahiptir. Yönetim sistemi belgeleri ile ilgili gerekli denetimler düzenli olarak yapılmaktadır.

Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, ENKA Enerji Ticaret A.Ş. adına elektrik tedarik lisansı ve doğal gaz ithalat (spot piyasa) lisansı düzenlenmiştir. Söz konusu lisanslar ile ENKA Enerji, elektrik ve doğal gaz piyasalarında toptan/perakende satış faaliyetlerinde bulunabilecektir.