GENEL  BİLGİLER

Tara Holding Anonim Şirketi, İstanbul Ticaret Odası 337964 No’lu kaydıyla Balmumcu Mahallesi Zincirlikuyu Yolu ENKA 2 Binası No: 8 Beşiktaş – İstanbul adresinde faaliyet göstermektedir. Şirket Yönetim Kurulu Mehmet Sinan Tara, Ceyda Lale Tara, Agah Mehmet Tara, Leyla Tara Suyabatmaz ve Yasemin Zeynep Keyman olmak üzere 5 kişiden oluşmaktadır.

Sermaye Yapısı:
Şirketin sermayesi 825.000.000-TL (Sekiz Yüz Yirmi Beş Milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1-TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 825.000.000 (Sekiz Yüz Yirmi Beş Milyon) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır.

Şirket’in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar Sermaye Tutarı Yüzdesi
Mehmet Sinan Tara 276.458.140 33,5101
Ceyda Lale Tara 137.135.520 16,6225
Yasemin Zeynep Keyman 137.135.305 16,6225
Leyla Tara Suyabatmaz 137.135.305 16,6225
Agâh Mehmet Tara 45.711.981 5,5408
Fatma Esra Tara 45.711.768 5,5408
Şarık Ömer Tara 45.711.768 5,5408
Pinar Üstün De Cabrol De Moute  107 0,00
İdil Üstün Uğur 106 0,00
TOPLAM 825.000.000 100

Şirket ana sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3’üncü maddesinde kuruluş amacı şu şekilde açıklanmıştır;

“Holding’in esas amacı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak, bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve modern işletmecilik esasları dahilinde halletmek, riski dağıtmak, ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini arttırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmaktır.”

Kuruluş amacına uygun olarak şirket, ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin 2019 yılı sonu itibarıyla %49,72 oranıyla en büyük ortağı konumdadır.

ENKA Grubu Hakkında Genel Bilgi

Günümüzde 50’den fazla şirket ve sene sonu itibarıyla 15.000’den fazla çalışanı ile birçok farklı sektörde faaliyet gösteren ENKA Grubu’nun temelleri, 1957 yılında Şarık Tara ve Sadi Gülçelik tarafından ENKA Kollektif Şirketi’nin kurulması ile atılmıştır.

1950’li ve 1960’lı yıllarda şirket, Türkiye’deki sanayileşme hamlesi ile birlikte yurtiçinde birçok endüstri tesisi, yol, köprü ve limanın inşası faaliyetlerini gerçekleştirmiştir. 1967 yılında, anonim şirket statüsüne geçen şirketin unvanı “ENKA İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi” şeklinde değiştirilmiştir.

1970’li yıllarda şirket, Suudi Arabistan ve Kuzey Afrika ülkelerindeki faaliyetlerine başlamıştır. Bu kapsamda şirket tarafından gerçekleştirilen ilk proje Bingazi’deki çimento fabrikasının inşası olmuş ve bu fabrikayı farklı ülkelerde gerçekleştirilen birçok üretim tesisi, yol ve köprü inşası takip etmiştir. Aynı dönemde yurtiçinde de Tunçbilek Termik Santrali’nin inşası faaliyetlerini üstlenmiş ve böylelikle enerji sektöründeki faaliyetlerine başlamıştır.

Bu dönemde şirket, bünyesindeki özelleşmiş grupları ayrı tüzel kişiliğe sahip şirketler haline getirmiş ve bu kapsamda Çimtaş, Titaş ve Kasktaş kurulmuştur. Bu sayede ENKA Grubu operasyonlarını holding düzeyinde yürütmeye başla-mış ve 1972 yılında ENKA Holding A.Ş. kurulmuştur.

1980’li yıllardan itibaren şirket Rusya ve bazı Balkan ülkelerinde enerji ve perakende mağazacılık alanlarında uzun soluklu projelere başlamış ve bu atılım 1990’lı yıllarda da devam etmiştir.

ENKA İnşaat, 28 Haziran 2002 tarihinde %35,39 payla ortağı olan ve aynı zamanda %3,93 payla iştirak ettiği ENKA Holding Yatırım Anonim Şirketi (ENKA Holding) ile devralma yolu ile birleşmiştir. 29 Aralık 1972 tarihinde kurulmuş olan ENKA Holding’in yatırımda bulunduğu şirketler de bu birleşme sonrası ENKA İnşaat bünyesi altında toplanmıştır. Bu sebeple 2002 yılından itibaren ENKA İnşaat aynı zamanda ENKA Grubu’nun holding şirketi olarak faaliyet göstermektedir.

Günümüzde ENKA Grubu, Türkiye ve dünyada yaygın bir inşaat faaliyet yelpazesinde hizmet vermekte, Türkiye’de sahibi olduğu enerji santralleriyle enerji üretiminde bulunmakta, Rusya’da sahibi olduğu A sınıfı ofis binalarını ve alışveriş merkezlerini yönetmekte ve ticari faaliyetler alanında iş makineleri, kaldırma ekipmanları ve endüstriyel ürünlerde dünyanın güvenilir markalarının dağıtımını yapmaktadır.

MALİ HAKLAR

Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Organı üyelerine, huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

2019 yılında, Merkez Mühendislik grupları tarafından işletilen ENKA Tasarım Merkezi ve ENKA Systems Ar-Ge Merkezi’nin gerçekleştirmiş olduğu çalışmalardan oluşan seçki aşağıda listenmiştir:

 1.  Raporlama döneminde, ENKA Tasarım Merkezi tarafından toplam on beş adet (15) tasarım projesi yürütülmüştür. Bu projelerden yedi (7) tanesi raporlama dönemi içerisinde tamamlanırken, diğer sekiz (8) projenin çalışmalarına devam edilmektedir. ENKA, Tasarım Merkezi bünyesinde yürütülen bu projelere, tamamı özkaynakları ile karşılanan, toplam 57.020.00 TL tutarında bütçe ayırmıştır.
 2. Güncel bilimsel ve teknolojik gelişmelerin şirket bünyesinde yürütülen çalışmalara adapte edilmesinde en önemli etkenin çalışanları olduğunun farkında olan ENKA, Tasarım Merkezi çalışanlarının çeşitli konferans, sempozyum ve eğitim faaliyetlerine katılımını desteklemektedir. Bu doğrultuda, Tasarım Merkezi çalışanları 2019 yılında (175) kişilik bir katılım göstermiştir.
 3. ENKA sürdürülebilirlik çalışmaları stratejisi mühendislik mesleğinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla öğrenci toplulukları ile çeşitli organizasyonlarda bir araya gelmekte ve destek olmaktadır. 2019 yılı içerisinde ENKA, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen İTÜ Kariyer Zirvesi sponsorları arasında yer alarak öğrencilerle bir araya gelmiş ve mühendislik alanındaki deneyimlerini aktarmıştır.
 4. Yine 2019 yılında ENKA, IACES ODTÜ Yerel Komitesi tarafından her sene mühendislik ve mimarlık alanlarında kariyer zirvesi temalı olarak düzenlen CESummit etkinliğinde ana destekleyici olarak yer almıştır.
 5. ENKA, henüz üniversite tercihlerini yapmamış olan öğrencilere mühendislik mesleğinin cinsiyet gözetmeyen bir alan olduğunu anlatmak, kadınların toplumdaki ve iş hayatlarındaki yerlerinin önemini vurgulamak üzere düzenlen IEEE ODTU Women in Engineering Camp etkinliğinin sponsorluğunu üstlenerek geleceğin mühendis adayları ile bir araya gelmiştir.
 6. ENKA Tasarım Merkezi’nde toplamda kırk sekiz (48) öğrenciye staj imkanı sağlanmıştır. Ayrıca, stajyer koçluğu himayesinde çalışmalar yaptırılmış olup mesleki farkındalık eğitimleri verilmiştir.
 7. ENKA Systems bünyesinde 2019 yılı içerisinde, Ar-Ge çalışmaları kapsamında beş (5) yazılım projesinin geliştirme faaliyetlerine devam edilmiştir. Tamamı ENKA Systems özkaynakları ile karşılanan bu projelerin geliştirme faaliyetlerine toplamda 9.570.000 TL bütçe ayrılmıştır.
 8. Araştırma-geliştirme faaliyetlerinin bilimsel ve teknolojik yönlerinin arttırılması, makale, bildiri gibi yayınların üretilmesi, akademisyen ve üniversite öğrencilerine bilimsel kaynak sağlanması ve üniversite öğrencilerinin gelişimine katkıda bulunulması amacıyla ENKA Systems ile Özyeğin ve Marmara Üniversiteleri arasında İşbirliği Sözleşmesi imzalanmıştır.
 9. Araştırma-geliştirme stratejileri doğrultusunda, ENKA Systems bünyesinde geliştirilen Ar-Ge projelerine akademik desteğin sağlanması ve ulusal ve uluslarası proje başvurularının gerçekleştirilmesi için Marmara Üniversitesi ile Akademik Danışmanlık Sözleşmesi imzalanmıştır.
 10. Gelişiminin, çalışanların gelişimi ile doğru orantılı olduğuna inanan ve bu yönde faaliyetler yürüten ENKA Systems Ar-Ge Merkezinde, tüm çalışanların katılımı ile çalışan başına 19 saat, toplamda 528 insan-saat eğitim düzenlenmiş; sempozyum, konferans vb. etkinliklere katılım sağlanmıştır.
 11. Yüksek öğrenimi destekleyen, çalışanlarını yüksek öğrenime teşvik eden ENKA Systems Ar-Ge Merkezinde, 2019 yılında yüksek öğrenimden mezun olan bir çalışan ödül-teşvik sistemi kapsamında ödüllendirilmiş; yine bu kapsamda çalışanların motivasyonunu daha da arttırmak amacıyla ödül-teşvik sistemi güncellenmiştir.

RİSKLER ve YÖNETİM ORGANI

Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi

Şirket bünyesinde “Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi” oluşturulmamıştır.

Şirket yönetim organı üyelerinin şirketle, kendileri veya başkaları adına yaptıkları herhangi bir işlem ile rekabet yasağı kapsamında herhangi bir faaliyetleri bulunmamaktadır.

Şirket’in karşılaştığı temel riskler ve bu risklerin yönetimiyle ilgili politikalar, Bağımsız Denetim Raporu’nun 33. dipnotunda aşağıdaki başlıklarla detaylı olarak verilmiştir.

 • Sermaye yönetimi
 • Faiz oranı riski
 • Yabancı para riski
 • Kredi riski
 • Likidite riski

DİĞER  HUSUSLAR

 • Hesap dönemi içerisinde herhangi bir özel denetim veya kamu denetimi yapılmamıştır.
 • Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki dava bulunmamaktadır
 • Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.