FİNANSAL VERİLER

Şirket, %49,72 ile ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş’nin hakim ortağıdır ve başka herhangi bir yatırımı ya da faaliyeti bulunmamaktadır. Bu nedenle Şirket’in finansal durumu ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin finansal durumu ile doğrudan ilişkili olup detayları aşağıdaki gibidir.

2019 yılının sonunda ABD Doları bazında, ENKA’nın özsermayesi 6,57 milyar, net nakit pozisyonu 3,75 milyar, konsolide cirosu 1,9 milyar ve konsolide kârı ise 686 milyon olmuştur.

Şirket’in konsolide finansal bilgileri karşılaştırmalı olarak aşağıdaki gibidir.

 

AKTİFLER 31/12/2019 31/12/2018
DÖNEN VARLIKLAR 17.507.264  13.373.132
DURAN VARLIKLAR 32.047.053 27.750.349
TOPLAM 49.554.317 41.123.481

 

PASİFLER 31/12/2019 31/12/2018
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.900.178  4.828.068
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.212.261 3.692.165
ÖZ KAYNAKLAR 39.441.878 32.603.248
– ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZ KAYNAKLAR 19.659.431 16.143.816
– KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 19.782.447 16.459.432
TOPLAM 49.554.317 41.123.481

 

Yukarıdaki tablolarda belirtilen tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.

31.12.2019 tarihi itibarıyla 0,25 borç/özsermaye oranı ile Şirket’in borç yapısının sağlıklı bir şekilde faaliyetlerin devamına elverişli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.