FİNANSAL VERİLER

Şirket, %49,80 ile ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş’nin hakim ortağıdır ve başka herhangi bir yatırımı ya da faaliyeti bulunmamaktadır. Bu nedenle Şirket’in finansal durumu ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin finansal durumu ile doğrudan ilişkili olup detayları aşağıdaki gibidir.

2022 yılının sonunda ABD Doları bazında, ENKA’nın özsermayesi 6,47 milyar, net nakit pozisyonu 4,4 milyar, konsolide cirosu 3,73 milyar ve konsolide kârı ise 118 milyon olmuştur.

Şirket’in konsolide finansal bilgileri karşılaştırmalı olarak aşağıdaki gibidir (Tutarlar Bin Türk Lirası’dır).

 

AKTİFLER 31/12/2022 31/12/2021
DÖNEN VARLIKLAR 66.379.887 68.199.001
DURAN VARLIKLAR 94.321.322 53.257.955
TOPLAM 160.701.209 121.456.956

 

PASİFLER 31/12/2022 31/12/2021
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 27.740.106 23.428.556
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.326.045 8.063.488
ÖZ KAYNAKLAR 122.635.058 89.964.912
– ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZ KAYNAKLAR 61.674.543 45.233.139
– KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 60.960.515 44.731.773
TOPLAM 160.701.209 121.456.956