FİNANSAL VERİLER

Şirket, %49,80 ile ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş’nin hakim ortağıdır ve başka herhangi bir yatırımı ya da faaliyeti bulunmamaktadır. Bu nedenle Şirket’in finansal durumu ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin finansal durumu ile doğrudan ilişkili olup detayları aşağıdaki gibidir.

2021 yılının 6 ayının sonunda ABD Doları bazında, ENKA’nın özsermayesi 6,7 milyar, net nakit pozisyonu 4,6 milyar, 6 aylık konsolide cirosu 1 milyar ve konsolide kârı ise 405 milyon olmuştur.

Şirket’in yılsonu konsolide finansal bilgileri karşılaştırmalı olarak aşağıdaki gibidir.

 

AKTİFLER 31/12/2020 31/12/2019
DÖNEN VARLIKLAR 27.010.153 17.507.264
DURAN VARLIKLAR 35.411.072 32.047.053
TOPLAM 62.421.225 49.554.317

 

PASİFLER 31/12/2020 31/12/2019
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.226.443 5.900.178
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.466.407 4.212.261
ÖZ KAYNAKLAR 49.728.375 39.441.878
– ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZ KAYNAKLAR 24.978.426 19.659.431
– KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 24.749.999 19.782.447
TOPLAM 62.421.225 49.554.317

 

Yukarıdaki tablolarda belirtilen tutarlar Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiştir.

31.12.2020 tarihi itibarıyla 0,29 borç/özsermaye oranı ile Şirket’in borç yapısının sağlıklı bir şekilde faaliyetlerin devamına elverişli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.