FİNANSAL VERİLER

Şirket, %49,80 ile ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş’nin hakim ortağıdır ve başka herhangi bir yatırımı ya da faaliyeti bulunmamaktadır. Bu nedenle Şirket’in finansal durumu ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin finansal durumu ile doğrudan ilişkili olup detayları aşağıdaki gibidir.

2021 yılının 6 ayının sonunda ABD Doları bazında, ENKA’nın özsermayesi 6,7 milyar, net nakit pozisyonu 4,6 milyar, 6 aylık konsolide cirosu 1 milyar ve konsolide kârı ise 405 milyon olmuştur.

Şirket’in konsolide finansal bilgileri karşılaştırmalı olarak aşağıdaki gibidir (Tutarlar Bin Türk Lirası’dır).

 

AKTİFLER 31/12/2021 31/12/2020
DÖNEN VARLIKLAR 68.199.001 27.010.153
DURAN VARLIKLAR 53.257.955 35.411.072
TOPLAM 121.456.956 62.421.225

 

PASİFLER 31/12/2021 31/12/2020
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.428.556 8.226.443
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.063.488 4.466.407
ÖZ KAYNAKLAR 89.964.912 49.728.375
– ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZ KAYNAKLAR 45.233.139 24.978.426
– KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 44.731.773 24.749.949
TOPLAM 121.456.956 62.421.225