Untitled

İnşaat yüklenim ihaleleri, ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. tarafından genellikle kurulan şubeler ya da yönetime tabi ortaklıklar yoluyla üstlenilmektedir. Projeler “sabit fiyatlı” sözleşmeler ve “artı kar” tipi sözleşmeler olarak gerçekleştirilmekte olup, çoğunlukla ekonomik ve projedeki değişikliklere göre fiyat belirlemeleri içermektedirler. ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin bugüne kadar gerek tek başına, gerek ortaklıkları kanalıyla yurt içi ve yurt dışında projelerin toplam tutarı 48 milyar ABD Doları seviyesine yaklaşmıştır.

2018 yıl sonu itibarıyla mühendislik ve inşaat segmentinde kalan iş tutarı 2,9 milyar ABD Doları seviyesinde olup ülkeler bazında dağılım sırasıyla; Irak 774 milyon, ABD elçilik projeleri 699 milyon, Kazakistan 492 milyon, Rusya 361 milyon, Türkiye 320 milyon, ABD 62 milyon,  Kosova 40 milyon, Gürcistan 29 milyon,  ve diğer projeler 6 milyon ABD Doları’dır.

2018 yılında tamamlanan ya da yeni üstlenilmiş olan projelerle ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir.

Petrol, Gaz & Petrokimya

Tengiz Ana Bakım ve Onarım İşleri

ENKA-Bechtel Ortaklığı’nın imzaladığı projenin toplam kontrat bedeli 2001 yılı başından bu yana 660 milyon ABD Doları olup ENKA’nın ortaklıktaki payı %50’dir. Kontrat kapsamında; işverenin petrol ve gaz üretim tesislerindeki bakım ve onarım işleri için gerekli olan mühendislik ve satın alma işleri ve inşaat işleri tarafında ise; kazık, temel ve altyapı işleri, boru fabrikasyonu, prekast temel fabrikasyonu, yapısal çelik montajı, boru ve boru hattı imalatı, mekanik, elektrik ve enstrümantasyon işleri yapılmaktadır.

2021 yılında projede gerçekleştirilen çalışmalar: SGP LP Flare Header Geliştirme Projesi’nin Pre-Turnaround (TA) öncesi imalatları tamamlanmıştır. SGP LP Flare Header TA saha montaj ve demontajı Ağustos ayında gerçekleşen sistem kapatma esnasında başarıyla tamamlanmıştır. SGP LP Flare Header TA sonrası demontaj işleri 2021 sonu itibarıyla %70’lik tamamlanma yüzdesine ulaşmıştır. Çoklu lokasyonlarda uygulanan (MS-24, MS26, PM-4, KLDS) FGP TA imalat ve saha montaj-demontaj işlemleri başarıyla tamamlanmıştır. Yeni akım hattı ve bağlantı işleri devam etmektedir. Akım hattı geri dönüşüm ve devreye alma işleri devam etmektedir. Yeni kuyular ve kuyuların akım hatlarına ait inşaat işleri devam etmektedir. Ana mainfold’da bulunan yüksek basınç gaz hattı bağlantısı Ağustos ayındaki sistem kapatma esnasında tamamlanmıştır.

2021 sonu itibarıyla projenin tamamlanma yüzdesi (sadece devam eden projeler için) %67’dir ve planlanan bitiş tarihi Ağustos 2023’tür. Projede çalışan sayısı, Ağustos 2021’deki SGP sistem kapatma esnasında 314’e çıkmıştır.

Proje Adı

Tengiz Ana Bakım ve Onarım İşleri

Proje Özellikleri

İşveren
Tengizchevroil (TCO) (Chevron, ExxonMobil, LukArco ve KazMunayGas Ortak Girişimi)
Proje Süresi
Başlangıç Tarihi Mart 2001
Bitiş Tarihi Auğustos 2023
Kontrat Tipi
Götürü Usulü+Birim fiyatı+Maliyeti İade Tipi Sözleşme

Üçüncü Jenerasyon Projesi (3GP) Mekanik, Elektrik ve Enstrüman Montaj İşleri

ENKA ve Bechtel’in eşit ortaklığı ile Kazakistan’da kurulmuş olan Senimdi Kurylys LLP; mekanik, elektrik ve enstrümantasyon montaj işlerini kapsamında barındıran Üçüncü Jenerasyon Projesi (3GP) sözleşmesini, Mayıs 2018’de imzalamıştır. Üçüncü Jenerasyon Projesi (3GP), TCO’nun Future Growth Projesi (FGP)’nin bir parçası olup, Tengiz petrol sahasındaki yıllık petrol üretim kapasitesini 12 milyon ton (260.000 varil/gün) ve günlük gaz üretim kapasitesini 27 milyon m3 arttıracaktır.

Proje, hem Kazakistan’daki üretim sahalarında, hem de Avrupa ve Uzak Doğu’daki diğer üretim sahalarında imalatı yapılan modüler yapıların sahada birleştirilmesi tekniğiyle yürütülmektedir. Proje, ham petrol işleme tesisinin yanı sıra, modül montajı, asidik su ayrıştırması ve yardımcı tesislerin inşasını içeren inşaat çalışmalarını da kapsamaktadır. Proje iş kapsamı mekanik, elektrik ve enstrümantasyon işleri, modül birleştirme, montaj ve bağlantılarını içermektedir.

2021 Aralık ayı sonu itibarıyla, projede 4.300 çalışan olup, 12 milyon insan-saat kayıp iş günlü kaza olmadan %80’lik bir ilerlemeye ulaşılmıştır. Toplamda 163.000 insan-saatlik mesleki yeterlilik eğitimi tamamlanmıştır.

Proje Adı

Üçüncü Jenerasyon Projesi (3GP) Mekanik, Elektrik ve Enstrüman Montaj İşleri

Proje Özellikleri

İşveren
Tengizchevroil (TCO) (Chevron, ExxonMobil, LukArco ve KazMunayGas Ortak Girişimi)
Proje Süresi
Başlangıç Tarihi Mayıs 2018
Bitiş Tarihi Nisan 2023
Kontrat Tipi
Götürü Usulü+Birim fiyatı+Maliyeti İade Tipi Sözleşme

West Qurna 1 Yağlı Su Arıtma 2 Tesisi (PW2) Projesi

ENKA, Aralık 2019’da ExxonMobil Iraq Limited (EMIL) ile yeni bir Yağlı Su Arıtma 2 Tesisi (PW2) Projesi’nin mühendislik, satın alma, inşaat ve devreye alma işleri için sözleşme imzalamıştır.

PW2 Projesi, West Qurna 1 Gaz Alma-Arındırma İstasyonları 6, 7 ve 8’den çıkan yağlı suyun arıtımını karşılamak için mevcut kapasiteyi günde 210.000 varil su arttıracaktır. Bu yeni tesisin son kullanıcısı Iraklı Basrah Oil Company (BOC)’dir.

2021 yılı içerisinde proje sahasına mobilizasyon tamamlanmıştır.

Aralık 2021 itibarıyla İstanbul Merkez Ofis, Dubai Ofis ve şantiye sahasında toplam 160 ENKA personeli proje için çalışmaktadır.

Projede mühendislik işleri 2021 sonu itibarıyla tamamlanmıştır.

Projenin önemli ekipman satın alma siparişleri arasında yer alan; su arıtma ana paketi, hava ve nitrojen jeneratörü, pompalar, birleşik tesis kontrol ve güvenlik sistemi (ICSS) ve lokal elektrik odası (LER) gibi ekipman ya da sistemler için mühendislik ve imalat çalışmaları tamamlanmıştır.

Fabrika kabul testleri; pompalar, birleşik tesis kontrol ve güvenlik sistemi (ICSS) ile lokal elektrik odası (LER) için tamamlanmıştır. Su arıtma ana paketi, hava ve nitrojen jeneratörü için ise fabrika kabul testleri devam etmektedir.

Projenin boru support temini ile birlikte boru spool imalatları, ENKA’nın iştiraki olan Cimtas Boru tesislerinde yapılmaktadır. Boru spool imalatları başlamıştır. Tasfiye tankı ve ilk boru sevkiyatı Irak’a ulaşmıştır.

2021 yılı sonu itibarıyla projenin satın alma ilerlemesi %86’ya ulaşmıştır.

Şantiye sahasında dolgu tesviye ve kazık işleri 2021 senesinde tamamlanmıştır. Beton döküm işlerine başlanmıştır ve 2022 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülmektedir. 2021 yılı sonu itibarıyla projenin inşaat ilerlemesi %12’ye ulaşmıştır.

Proje, Aralık 2021 sonuna kadar 761 iş günü ve kayıp zamanlı kaza olmadan 471.676 insan-saat çalışma ile %63 iş ilerlemesine ulaşmıştır.

Projenin 22 Aralık 2022’de tamamlanması planlanmıştır.

Proje Adı

West Qurna 1 (WQ1) Yağlı Su Arıtma 2 Tesisi (PW2) Projesi

Proje Özellikleri

İşveren
ExxonMobil Irak Limited
Proje Süresi
Başlangıç Tarihi Aralık 2019
Bitiş Tarihi Aralık 2022
Kontrat Tipi
Götürü Usulü

Elektrik Santralleri

Dhi Qar 750 MW Kombine Çevrim Elektrik Santrali

Irak Elektrik Bakanlığı tarafından, 5 Şubat 2017 tarihli sözleşme ile General Electric (GE) firmasına ihale edilen Dhi Qar Kombine Çevrim Santrali Projesi’ni gerçekleştirmek üzere, ENKA ve GE, 3 Ocak 2017 tarihinde konsorsiyum anlaşması imzalamıştır. EPC sözleşmesi kapsamı; Dhi Qar Kombine Çevrim Santrali Projesi’nin tasarım, imalat, satın alma, taşıma, inşaat, montaj, test ve devreye alma işleridir. Aralık 2008’de Mega Deal Projesi kapsamında General Electric firması tarafından işverene satılmış olan mevcut dört adet 9E gaz türbini ve jeneratör seti (4X125 MW) ile yardımcı ünitelerin GEENKA tarafından basit çevrim olarak montajının yapılması ve devreye alınması bu sözleşmenin kapsamındadır. Sonrasında buhar türbini, atık ısı kazanları ve ilgili diğer ekipmanlar da eklenerek kombine çevrime dönüştürülecektir. Santral konfigürasyonu 4x4x1 olup, ana yakıt olarak doğal gaz (NG), yedek yakıt olarak hafif damıtılmış yakıt (LDO) ve ham petrol (CO) kullanılacaktır. Sıvı yakıtlar için yakıt depolama ve iyileştirme tesisleri de kapsama dahildir.

2018 yılının sonlarında finansman ve bütçe kısıtlamaları nedeniyle, proje iki faza ayrılmıştır. Faz 1 kapsamı, 132 kV açık şalt sahasının (AIS) ve 400 kV gaz izoleli şalt sahasının (GIS) dahil basit çevrimin tamamlanmasını ve kombine çevrim çalışmasına da hizmet edecek kapasitedeki ortak yan sistemleri içermektedir. Faz 2 kapsamı, kombine çevrimin tamamlanmasını sağlayacak olan sistemleri içermektedir.

Proje Adı

Dhi Qar 750 MW Kombine Çevrim Elektrik Santrali

Proje Özellikleri

İşveren
Irak Elektrik Bakanlığı
Yüklenici
General Electric Global Parts & Products GmbH ve GE Middle East FZE Iraq Branch ve ENKA UK Construction Limited Konsorsiyumu
Proje Süresi
Başlangıç Tarihi Faz 1: 28 ay (Mart 2019 – Haziran 2021)
Bitiş Tarihi Faz 2: 34 ay
Kontrat Tipi
Anahtar Teslim

Samawa 750 MW Kombine Çevrim Elektrik Santrali

Irak Elektrik Bakanlığı tarafından, 5 Şubat 2017 tarihli sözleşme ile General Electric (GE) firmasına ihale edilen Samawa Kombine Çevrim Santrali Projesi’ni gerçekleştirmek üzere, ENKA ve GE, 3 Ocak 2017’de konsorsiyum anlaşması imzalamıştır. Sözleşme kapsamı; Samawa 750 MW Kombine Çevrim Elektrik Santrali Projesi’nin tasarım, imalat, satın alma, taşıma, inşaat, montaj, test ve devreye alma işleridir. Aralık 2008’de Mega Deal Projesi kapsamında; General Electric firması tarafından işverene satılmış olan dört adet 9E gaz türbini ve jeneratör seti (4X125 MW) ile yardımcı ünitelerin GE-ENKA tarafından basit çevrim olarak montajının yapılması ve devreye alınması sözleşmenin kapsamındadır. Sonrasında buhar türbini, atık ısı kazanları ve ilgili diğer ekipmanlar da eklenerek kombine çevrime dönüştürülecektir. Santral konfigürasyonu 4x4x1 olup, ana yakıt olarak doğal gaz (NG), yedek yakıt olarak hafif damıtılmış yakıt (LDO) ve ağır yakıt (HFO) kullanılacaktır. Sıvı yakıtlar için yakıt depolama ve iyileştirme tesisleri de kapsama dahildir.

2018 yılının sonlarında finansman ve bütçe kısıtlamaları nedeniyle, proje iki faza ayrılmıştır. Faz 1 kapsamı; 132 kV açık şalt sahası (AIS) ve 400 kV gaz izoleli şalt sahası (GIS) dahil basit çevrimin tamamlanmasını ve kombine çevrim çalışmasına da hizmet edecek kapasitedeki ortak yan sistemleri içermektedir. Faz 2 kapsamı, kombine çevrimin tamamlanmasını sağlayacak olan sistemleri içermektedir.

Proje Adı

Samawa 750 MW Kombine Çevrim Elektrik Santrali

Proje Özellikleri

İşveren
Irak Elektrik Bakanlığı
Yüklenici
General Electric Global Parts & Products GmbH ve GE Middle East FZE Iraq Branch ve ENKA UK Construction Limited Konsorsiyumu
Proje Süresi
Başlangıç Tarihi Faz 1: 28 ay (Mart 2019 – Haziran 2021)
Bitiş Tarihi Faz 2: 34 ay
Kontrat Tipi
Anahtar Teslim

Dradenau Kombine Isı ve Elektrik Santrali

ARGE Uniper-ENKA Dradenau (UEJV) Ortaklığı, Hamburger Energiewerke GmbH ile yapılan sözleşme kapsamında, Almanya’da bulunan Hamburg’un liman bölgesinde inşa edilecek olan Dradenau Kombine Isı ve Enerji Santrali Projesi’ni üstlenmiştir.

Projenin EPC üstlenicisi olan ARGE Uniper-ENKA Dradenau (UEJV) Ortaklığı, tam entegre bir ortak girişimdir. Dradenau Kombine Isı ve Enerji Santrali’nin planlama, mühendislik, tasarım, satın alma, üretim, teslimat, inşaat, montaj, devreye alma, test ve proje yönetimi gibi tüm teslim ve hizmetlerinden sorumludur. Proje ile Wedel’deki kömürle çalışan kojenerasyon tesisinin yerini, Dradenau’da inşa edilecek olan yeni ve iklim dostu bir Kombine Isı ve Enerji Santrali tesisinin (“KWKAnlage Dradenau”) alması amaçlanmaktadır.

Santralde iki kaynaktan ısı kullanılacaktır, bunlar; Dradenau’da inşa edilecek olan kombine ısı ve enerji santralinden gelecek olan doğal gaz yakıtlı santralden gelen ısı ve termal atık geri kazanımından elde edilen ısı. Bu kapsamda; endüstriyel atık ısısı, atık su arıtma tesisi işlemlerinden elde edilen atık ısı vb. gibi üçüncü taraf besleyicilerden gelen ısı bulunmaktadır.

Dradenau projesinin konfigürasyonu 2x2x1 olup; 2 adet Siemens SGT-800 gaz türbini, 1 adet buhar türbini, 2 adet atık ısı buhar kazanı (HRSG) ve 1 adet buhar kazanından oluşmaktadır. Proje tamamlandığında, 180 MW’lık elektrik üretimi ve 260 MW’lık ısı üretimi elde edilecektir.

Proje Adı

Dradenau Kombine Isı ve Elektrik Santrali

Proje Özellikleri

İşveren
Hamburger Energiewerke GmbH
Proje Süresi
Başlangıç Tarihi Eylül 2021
Bitiş Tarihi Aralık 2024
Kontrat Tipi
Mühendislik, Satın Alma ve İnşaat (EPC) Açık Sözleşme

Hinkley Point C (HPC) Nükleer Santrali Türbin Adası - HP & IP/LP Borulama Prefabrikasyon ve Montaj İşleri

20 yılı aşkın bir süreden sonra İngiltere’de inşa edilen ilk yeni nükleer enerji santrali olan HPC, bünyesindeki iki EPR reaktörü ile 3.200 MW’lık bir nükleer enerji santralidir. Santralin nihai yatırım kararı 2016’da verilmiş ve inşaat işleri aynı yıl içinde başlamıştır.

GE Steam Power, HPC için günümüzde kullanılan en büyük ve en güçlü buhar türbini olan Arabelle ve diğer kritik ekipmanları içeren iki konvansiyonel güç adasını sağlamaktadır. ENKA, güç adasının tüm borulama sistemlerinin prefabrikasyonu ve montajı için GE ile sözleşme yapmıştır.

ENKA sorumluluğunda yürütülecek olan işlerin kapsamı; Yüksek Basınçlı boruların montajı, Orta Basınçlı ve Düşük Basınçlı boruların prefabrikasyonu, teslimatı ve montajı; HDPE ve GRP boruların prefabrikasyonu ve montajı ile yangından korunma ekipmanı ve boru sistemlerinin kurulumu ve montajından oluşmaktadır. Opsiyonel olarak, ENKA, GE’ye devreye alma desteği ve malzeme idare hizmetleri de sağlayacaktır. Projenin boru spool imalatları ve boru desteklerinin temini, bir ENKA iştiraki olan Cimtas Boru tesislerinde yapılacak ve ürünler buradan şantiye sahasına sevk edilecektir.

2021 sonu itibarıyla projede 19 kişi çalışmaktadır. Saha montajı safhasında yaklaşık 400 kişilik bir ekip ile çalışılması planlanmaktadır.

Proje Adı

Hinkley Point C (HPC) Nükleer Santrali Türbin Adası – HP & IP/LP Borulama Prefabrikasyon ve Montaj İşleri

Proje Özellikleri

İşveren
GE Steam Power Ltd
Proje Süresi
Başlangıç Tarihi Eylül 2021
Bitiş Tarihi Şubat 2026
Kontrat Tipi
Götürü Usulü

Kazan 250 MW Kombine Çevrim Elektrik Santrali

ENKA ve Siemens, SIBUR Holding bünyesinde bulunan PJSC Kazanorgsintez için Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin Kazan şehrinde 250 MW kurulu güce sahip olacak kombine çevrim elektrik santralinin inşası için bir konsorsiyum oluşturmuştur.

2 Ekim 2019 tarihinde Siemens ve işveren arasında; bir adet SGT5-2000E gaz türbini, bir adet SST-600 buhar türbini, bir adet atık ısı kazanı ve tüm yardımcı sistemlerin tedarik, montaj ve devreye alınması için ana sözleşme imzalanmıştır.

“İş Birliği Anlaşması” çerçevesinde ENKA, projenin mühendislik, satın alma, kurulum ve devreye alma (EPCC) süreçlerini gerçekleştirecektir. Siemens ise, gaz türbini ile buhar türbini tedariğini sağlayacak ve şalt sahasının yanı sıra yüksek gerilim hatlarının inşasını da gerçekleştirecektir. Santralin ana yakıtı doğal gaz olup, bununla birlikte Kazanorgsintez üretim proseslerinin bir yan ürünü olan gaz türevleri de (sentetik gaz) yakıt olarak kullanılacaktır.

Proje, 4 farklı bölümden oluşmaktadır;

  • Kombine çevrim gaz türbini, ana inşaat sahası,
  • Doğrusal tesis, kamu hizmeti ve gaz boru hatları (uzunlukları 3,5 km’ye yakın 5 ayrı boru hattı),
  • İşverenin tesisi içerisinde bulunan gaz karışım istasyonu ve 2 adet gaz hattı,
  • Elektrik dağıtım ve şebekeye bağlanma işleri (Siemens iş kapsamındadır).

31 Aralık 2021 itibarıyla, projenin tasarım, satın alma ve inşaat işleri dahil genel ilerleme oranı %41 iken, projede inşaat işlerinin ilerlemesi %30’a ulaşmıştır. Proje faaliyetlerinde başlıca ilerleme kalemleri aşağıdaki gibidir:

  • Satın alma mühendislik işlerinin %93’ü tamamlanmıştır. Eş zamanlı devam eden detay tasarım işlerinin %84’ü tamamlanmıştır.
  • Alt yapı-üst yapı inşaat işleri ilerlemesi %80 seviyesindedir ve 16.600 m³ beton dökümü, 127.000 m³ kazı, 95.000 m³ geri dolgu işlerini içeren ana aktiviteler tamamlanmıştır.
  • Mimari işlerin ilerlemesi %19 seviyesindedir.
  • Yapısal çelik ve kaplama işleri ilerlemesi %57 seviyesinde olup 2.900 tonluk çelik işi tamamlanmıştır.
  • Gaz türbini, buhar türbini, ısı geri kazanımlı buhar jeneratörü, doğal soğutma kulesi mekanik işlerinin dahil olduğu mekanik işlerin ilerlemesi %20 seviyesindedir.
  • Ana tesisin dışında kalan gaz karıştırma istasyonu ve doğrusal boru tesislerindeki işler %16 seviyesindedir.

31 Aralık 2021 itibarıyla, 2.230.000 insan-saat kazasız çalışma saatine ulaşılmıştır ve projede 712 personel çalışmaktadır. Elektrik santralinin, Mart 2023 tarihinde faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

Proje Adı

Kazan 250 MW Kombine Çevrim Elektrik Santrali

Proje Özellikleri

İşveren
Kazanorgsintez
Proje Süresi
Başlangıç Tarihi Ekim 2019
Bitiş Tarihi Mart 2023
Kontrat Tipi
Götürü Usulü

Nizhnekamsk 495 MW Kombine Çevrim Elektrik Santrali

ENKA ve Siemens, Nizhnekamskneftekhim’in 18 Aralık 2017 tarihli sözleşme ile ihale ettiği Nizhnekamsk Kombine Çevrim Elektrik Santrali işlerinin taahhüdünü almak üzere, 12 Ocak 2017 tarihinde konsorsiyum anlaşması imzalamıştır.

Proje, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde bulunan Nizhnekamsk şehrinin güneydoğusunda, Kama Nehri’nin batı yakasındaki endüstriyel bölgede yer almaktadır.

Proje sözleşmesi mühendislik, imalat, sahaya taşıma, inşaat, boyama, montaj, devreye alma, hizmete alınma ve test işlemlerini kapsamaktadır.

Santralin konfigürasyonu; 2 gaz türbini, 1 buhar türbini ve 2 adet atik ısı buhar kazanından (HRSG) oluşmaktadır. Santralin ana yakıtı doğal gaz olup, bununla birlikte Nizhnekamskneftekhim üretim proseslerinin bir yan ürünü olan gaz türevleri de (sentetik gaz) yakıt olarak kullanılacaktır.

2021 yıl sonu itibarıyla mühendislik, satın alma ve inşaat işleri tamamlanmıştır. Ayrıca, devreye alma işlerinin %95’i tamamlanmıştır. 31 Aralık 2021 itibarıyla, projede toplam 182 kişi çalışmaktadır. Kayıp zamanlı kaza olmadan çalışılan süre 1.421 gün ve 9.308.725 insan-saattir.

Proje Adı

Nizhnekamsk 495 MW Kombine Çevrim Elektrik Santrali

Proje Özellikleri

İşveren
Nizhnekamskneftekhim (TAIF Grubu Üyesi)
Proje Süresi
Başlangıç Tarihi Aralık 2017
Bitiş Tarihi Haziran 2022
Kontrat Tipi
Götürü Usulü

Zainskaya 850 MW Kombine Çevrim Santrali

ENKA, 2 Temmuz 2020 tarihinde Tatenergo firması ile imzaladığı sözleşme kapsamında, Rusya Federasyonu’ndaki Tataristan Cumhuriyeti’nin Zainsk şehrinde bulunan 850 MW’lık Zainskaya Kombine Çevrim Elektrik Santrali projesini üstlenmiştir.

ENKA, sözleşme kapsamında mühendislik, satın alma, inşaat ve devreye alma (EPCC) işlerini gerçekleştirecektir.

Zainskaya Kombine Çevrim Elektrik Santrali projesinin konfigürasyonu 1x1x1 olup; 1 adet GE 9HA.02 gaz türbini, 1 adet GE D650 buhar türbini ve 1 adet 3 basınçlı atık ısı buhar kazanından (HRSG) oluşmaktadır. Proje tamamlandığında, yakıt olarak doğal gaz kullanacak olan santral, Rusya Federasyonu’nun en verimli enerji santrali olacak ve 850 MW’lık bir üretim elde edilecektir.

16 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, temel tasarım dokümantasyon paketi Rusya Federasyonu Devlet Ekspertizi tarafından onaylanmış olup, eş zamanlı olarak inşaat izni alınmıştır. Satın alma taleplerine yönelik mühendislik çalışmalarının tamamlanma oranı %16 olup, detay tasarım çalışmalarının oranı %40’tır.

31 Aralık 2021 itibarıyla, projede toplam 343 kişi çalışmaktadır. Kayıp zamanlı kaza olmadan çalışılan süre 548 gün ve 600.442 insan-saattir.

Proje Adı

Zainskaya 850 MW Kombine Çevrim Elektrik Santrali

Proje Özellikleri

İşveren
Joint Stock Company “Tatenergo”
Proje Süresi
Başlangıç Tarihi Temmuz 2020
Bitiş Tarihi Aralık 2023
Kontrat Tipi
Götürü Usulü

Misurata 650 MW Basit Çevrim Elektrik Santrali

Sözleşme, Libya Genel Elektrik Şirketi (GECOL) ile Siemens – ENKA konsorsiyumu arasında imzalanmıştır. Sözleşme 7 Aralık 2017’de imzalanmış olup, güvenlik önlemleri nedeniyle projenin başlangıcı Haziran 2021’de gerçekleşmiştir. Halihazırda inşaat faaliyetleri devam etmektedir.

Santral, anahtar teslimi olarak inşa edilmekte olup, konsorsiyumun iş kapsamı santralin işletme faaliyetlerinin sözleşme şartlarına uygun olarak her koşulda güvenli ve güvenilir bir şekilde işletilmesi için mühendislik, satın alma, inşaat ve montaj ile devreye alma işlerini içermektedir.

Proje, 2 set Siemens SGT5-PAC 4000F gaz türbini ve türbin jeneratörü (GTG) ünitesi için bir güç adası konfigürasyonuna dayanmaktadır. Gaz türbinleri, iki (2) tür yakıtı ateşlemek için çift yakıtlı motorlardır. Ana yakıt, Doğal Gaz (NG) ve yedek yakıt Hafif Damıtılmış Petrol (LDO) olacaktır.

Proje faaliyetlerinin tamamlanma oranları aşağıdaki gibidir:
▸ Mühendislik – %98
▸ Satın alma – %97
▸ İnşaat ve montaj işleri – %47

Genel tamamlanma yüzdesi, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla %77 olarak gerçekleşmiştir. 31 Aralık 2021 itibarıyla projede 1.014 kişi çalışmaktadır. Toplam 194 gün sayısına ve 1.200.000 insan-saat kazasız çalışma saatine ulaşılmıştır.

Proje Adı

Misurata 650 MW Basit Çevrim Elektrik Santrali

Proje Özellikleri

İşveren
Libya Genel Elektrik Şirketi (GECOL)
Proje Süresi
Başlangıç Tarihi Haziran 2021
Bitiş Tarihi Ekim 2022
Kontrat Tipi
Götürü Usulü Anahtar Teslimi

Tripoli West 671 MW Basit Çevrim Elektrik Santrali

Sözleşme, Libya Genel Elektrik Şirketi (GECOL) ile Siemens – ENKA arasında imzalanmıştır. Sözleşme 7 Aralık 2017’de imzalanmış olup, güvenlik önlemleri nedeniyle projenin başlangıcı Mayıs 2021’de gerçekleşmiştir. Halihazırda şantiyede inşaat faaliyetleri devam etmektedir.

Santral, anahtar teslimi olarak inşa edilmekte olup, konsorsiyumun iş kapsamı santralin işletme faaliyetlerinin EPC sözleşme şartlarına uygun olarak her koşulda güvenli ve güvenilir bir şekilde işletilmesi için mühendislik, satın alma, inşaat & montaj ve devreye alma işlerini içermektedir.

Proje, 4 set SGT5-PAC 2000E Siemens gaz türbini ve türbin jeneratörü (CTG) ünitesi için bir güç adası konfigürasyonuna dayanmaktadır. Gaz türbinleri çift yakıtlı tiptir. Ana yakıt olarak Hafif Damıtılmış Petrol (LDO) ve yedek yakıt olarak doğal gazın kullanılması planlanmaktadır.

Proje faaliyetlerinin tamamlanma oranları aşağıdaki gibidir:
▸ Mühendislik – %98
▸ Satın alma – %98
▸ İnşaat ve montaj işleri – %55

Genel tamamlanma oranı 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla %81 olarak gerçekleşmiştir. 31 Aralık 2021 itibarıyla projede 944 kişi çalışmaktadır. Toplam 50 gün sayısına ve 440.000 insan-saat kazasız çalışma saatine ulaşılmıştır.

Proje Adı

Tripoli West 671 MW Basit Çevrim Elektrik Santrali

Proje Özellikleri

İşveren
Libya Genel Elektrik Şirketi (GECOL)
Proje Süresi
Başlangıç Tarihi Mayıs 2021
Bitiş Tarihi Ağustos 2022
Kontrat Tipi
Götürü Usulü Anahtar Teslimi

Altyapı

Morava Koridoru Otoyol Projesi

ENKA, ortak girişim partneri Bechtel ile birlikte Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından, Aralık 2019 tarihinde, Orta Sırbistan’ı 10 ve 11 numaralı Pan-Avrupa Koridorları ile bağlayacak 112 km’lik Morava Koridor Otoyolu Projesi’nin tasarım ve inşaat işlerini üstlenmek üzere seçilmiştir.

Morava Koridoru Otoyol Projesi; Pojate ve A1’den başlayan (Orta Sırbistan’daki Kuzey-Güney otoyolu), Kruševac’tan geçerek (Yugoslavya’nın eski sanayi merkezi) Čačak’ın kuzeyinde bulunan Preljina’ya kadar uzanan, 112 km’lik bölünmüş yollu bir otoyol projesidir. Proje, Batı Morava Nehri vadisinde Doğu-Batı istikametinde uzanacak olup, sanayi kentleri Kruševac, Kraljevo ve Cacak’a yeni ekonomik koridorların ve Bosna, Karadağ ve Kuzey Makedonya ile uluslararası bağlantıların sağlayıcısı olarak görülmektedir.

İmzalanmış kontratın hüküm ve koşullarına göre, otoyolun inşasına 2020 yılı içerisinde başlanmıştır ve her bir kısmı 2,5 yıldan az bir sürede olacak şekilde, toplam 4 yıllık bir inşaat süresi içinde tamamlanacaktır. Bölgedeki erişilebilirliğin geliştirilmesi ve bir Dijital Koridor sağlanması adına otoyol güzergahı boyunca uzanan kapsamlı bir telekomünikasyon ağı planlanmaktadır.

Proje dahilinde 11 yeni kavşak, kara yollarını, demir yollarını ve Morava Nehri’ni rota boyunca kesen çok sayıda yapı, Batı Morava Nehri’nin geniş taşkın yatağı sebebiyle önemli miktarda taşkın koruma önlemleri, nehir yatağı ve oyulma koruma yapıları, bentler ve yeni bir nehir yatağının inşası gerçekleşecektir. Ayrıca, proje kapsamında 78 köprü, 26 üst geçit, 12 alt geçit, 45 milyon m3’den fazla kazı işi, 27 milyon m3’ün üzerinde toprak dolgusu, 843.000 m3 beton, 1,8 milyon m3 alt temel, 1,2 milyon ton asfalt ve 478 km uzunluğunda korkuluk bulunmaktadır.

2021 yılında; ana güzergahta kazı ve dolgu çalışmaları, köprü, üst geçit, alt geçit ve menfez inşaatları, ariyet ocaklarında çalışmalar devam etmiştir. Beton ve agrega üretim tesisleri kurulmuş ve üretime başlanmıştır. Sektör 1’deki şantiye çalışmaları yoğun bir şekilde ilerlemektedir. Sektör 3’teki çalışmalar da hızlanmış olup, Adrani’de, ağırlıklı olarak Sektör 3’e hizmet edecek, ikinci kampın inşaatı ve diğer taşınma faaliyetleri devam etmektedir. Sektör 1’de toprak işlerinin çoğu tamamlanmış olup Drenaj ve Bitirme ekiplerine teslim edilmiştir. Sektör 1 ve 3’te kamu elektrik mekanik hatların yer değiştirme işleri devam etmektedir. Sektör 2’de ana inşaat aktiviteleri 2022’nin ilk çeyreğinde başlayacaktır. Tüm sektörler için ana geoteknik etüt çalışmaları tamamlanmış olup, projenin tasarımı devam etmektedir. Taş ocaklarının sağlanması ve alt temel ve asfalt agregalarının üretilmesinin ardından asfaltlama çalışmalarına başlanacaktır.

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) raporu çalışmaları tamamlanmış olup, proje için Kredi Finansmanı kullanıma sunulmuştur. Birleşik Krallık kuruluşu UK Export Finance (UKEF) garantili 430 milyon Euro tutarındaki kredi Ekim 2021’de temin edilmiştir ve Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) garantili 400 milyon Euro tutarında kredinin ise Şubat 2022’de alınması beklenmektedir.

Aralık 2021 itibarıyla, inşaat işleri %30 tamamlanmış olup, projede taşeronlar dahil personel sayısı 2.750’ye ulaşmıştır ve kayıp zamanlı kaza olmadan 2 milyon insan-saatin üzerinde çalışma gerçekleştirmiştir.

Proje Adı

Morava Koridoru Otoyol Projesi

Proje Özellikleri

İşveren
Sırbistan Cumhuriyeti İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Proje Süresi
Başlangıç Tarihi Aralık 2019
Bitiş Tarihi Aralık 2023
Kontrat Tipi
Götürü Usulü

Nassau Kruvaziyer Limanı Projesi, Prince George Wharf

Bahamalar yönetimi, ülkedeki kruvaziyer turizmini artırmanın bir yolu olarak Prince George Wharf üzerindeki kruvaziyer limanını geliştirme kararı almıştır. Nassau Kruvaziyer Limanı Projesi, Nassau’yu dünyanın en büyük kıyılarından biri haline getiriyor. Proje, Nassau Limanı’nın yeniden geliştirilmesini içermektedir. Proje ayrıca yeni terminal binasının yapımını, etkinlik ve eğlence alanının oluşturulmasını, yeni ve gelişen Bahamalı markalar için perakende tesislerine yapılan yatırımları, yeni yiyecek ve içecek tesislerinin tasarımı ve inşaatını içermektedir.

ENKA, Nassau Kruvaziyer Limanı Projesi’nin Deniz İşleri Sözleşmesi’ni Haziran 2020’de, Üst Yapı İşleri Sözleşmesi’ni ise Mayıs 2021’de imzalamıştır.

Deniz İşleri ve Üst Yapı sözleşmeleri mühendislik, satın alma ve inşaat işleri (EPC) kapsamında; mevcut kruvaziyer iskelesinin genişletilmesi, combi-wall sistemi ile çakım yapılarak Prince George Wharf Rıhtımı’nı yenilenmesi, tur botları ve yatlar için 2 yeni liman inşa edilmesi, deniz zemininde tarama yapılması, dolgu yapılarak liman sahasının genişletilmesi, mevcut tüm iskele ve bağlantı yapılarının yüzey ve aksesuarlarının yenilenmesi veya tamir, inşaat, mekanik, elektrik ve mimari işleri bulunmaktadır.

Aralık 2021 sonu itibarıyla, yaklaşık olarak Deniz işlerinde %89, Üst Yapı işlerinde %12 ilerleme kaydedilmiştir. Projede kayıp zamanlı kazasız 700.000 insan-saat çalışma süresine ulaşılmıştır.

Proje Adı

Nassau Kruvaziyer Limanı Projesi, Prince George Wharf

Proje Özellikleri

İşveren
Nassau Cruise Port Ltd.
Proje Süresi
Başlangıç Tarihi Kasım 2020
Bitiş Tarihi Nisan 2023
Kontrat Tipi
Götürü Usulü

Um Kasr Çok Amaçlı Terminal, Konteyner Sahası, 5. Bölge Rıhtım Duvarı ve Deniz İşleri

Um Kasr Limanı, Basra’nın yaklaşık 5,2 km güneyinde olup, Irak’ın şimdiye kadarki en derin ve en büyük deniz limanı olma özelliğini taşımaktadır. Limanın Kuveyt sınırı ile Güney, Basra ile Kuzey-Batı arasındaki kara yolu bağlantılarının yanı sıra; Kuzey-Batı ile Basra’ya bağlanan demir yolu ana hattı bulunmaktadır. Proje sahası, limanın kuzey ucunda yer almaktadır.

ENKA, Aloreen şirketi ile sözleşmeyi 7 Mayıs 2018 tarihinde imzalamıştır. ENKA’nın bu sözleşme kapsamındaki sorumlulukları arasında mühendislik, satın alma ve inşaat işleri yer almaktadır.

Projenin Kısım-1 işleri tamamlanarak, 1 Aralık 2020 itibarıyla geçici kabul sertifikası yayınlanmış ve garanti süreci başlamıştır. Kısım-1 işleri kapsamında havza sonuna bloklu rıhtım yapılmıştır. Bu tip bloklu rıhtım işi Irak’ta bir ilk olmakla birlikte ENKA olarak bu projenin bir parçası olmak gurur vericidir.

Nisan 2021 itibarıyla, projenin Kısım-2 işlerini oluşturan konteyner vinci kara tarafı ayağının oturacağı kısımda, fore kazık ve kiriş imalatları tamamlanmış olup, 10 Nisan 2021 tarihinde Kısım-2 geçici kabul sertifikası alınmıştır ve garanti süreci başlamıştır.

2021 yılının Mayıs sonu itibarıyla, proje 1.070 günde tamamlanmış olup, toplamda 2.822.599 insan-saat harcanmıştır. Ayrıca, 565.044 insan-saat kayıp iş günlü kaza olmaksızın tamamlanmıştır.

Proje Adı

Um Kasr Çok Amaçlı Terminal, Konteyner Sahası

Proje Özellikleri

İşveren
Aloreen Company for Investment Ltd.
Proje Süresi
Başlangıç Tarihi Aralık 2018
Bitiş Tarihi Mayıs 2021
Kontrat Tipi
Götürü Usulü

Bina Projeleri

Yandex Genel Merkez

ENKA, küresel teknoloji lideri Yandex’in, Rusya’nın Moskova, Gagarinsky Bölgesi’nde yapılacak inovatif yeni Genel Merkez Binası’nın mühendislik ve inşaat işleri için 13 Aralık 2021 tarihinde bir sözleşme imzalamıştır.

ENKA’nın Yandex Genel Merkezi Projesi, Moskova Nehri’nin yakınında ve şehrin önde gelen araştırma kurumlarına ve şirketin ilk ofisine kısa bir mesafede yer alacaktır. Toplam üst yapı alanı yaklaşık 162.000 m2 olan genel merkez binası, Yandex personelinin sürdürülebilir çalışma ve geliştirme alanlarına sahip olabilmesi için gerekli alt yapıya sahip olacaktır.

Genel merkez binasının üst yapısı, en yükseği 75 metre olan üç tane kanat ve şeffaf çatılı bir ortak alandan oluşan kompleks bir yapı olacaktır. Binanın cephesinde hafif metal panellerden oluşan bir kaplama sistemi kullanılacaktır. Bina, bir tarafta bulunan geniş, açık plaza ve yeşil alanları diğer tarafta yer alan komşu sokaklar ile birleştirecek olan zemin katı ortaya çıkarmak amacı ile yükseltilecektir. Halka açık olacak bu alanda, 1990’ların başından bu yana şirketin kültürel ve teknolojik gelişimini tanıtan Yandex Müzesi ile birlikte restoranlar ve kafeler de yer alacaktır.

ENKA, LOD-500 seviyesinde çalışma dokümantasyonunun hazırlanmasından ve tüm inşaat ve montaj işlerinden sorumlu olacaktır.

Proje Adı

Yandex Genel Merkez

Proje Özellikleri

İşveren
Yandex LLC
Proje Süresi
Başlangıç Tarihi Aralık 2021
Bitiş Tarihi 2024 2. Çeyrek
Kontrat Tipi
Uygulama Projesi ve Genel Müteahhitlik Sözleşmesi

TAIF İş Merkezi

TAIF İş Merkezi, Rusya Federasyonu’nda, Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’ın kalbinde yer almaktadır. Proje, Kazanka Nehri, tarihi Kazan Kremlin ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı gibi diğer birçok ana hükümet binasına yakın konumda bulunan 47.837 m²’lik bir alanı kapsamaktadır.

Yüksek mimari standartlarda tamamlanmış olan binada 20.996 m² ofis alanı ve 23.092 m² otopark alanı bulunmaktadır. Bina, estetik açıdan hoş bir cam cephe ile kaplanmış ve yüksekliği 33,5 m’ye ulaşan sekiz kat ile yer altında 15 m derinliğe erişen dört kata sahiptir.

Projenin sözleşmesi Nisan 2017’de imzalanmış olup, Ağustos 2021 itibarıyla tamamlanmıştır. Proje süresince, kayıp zamanlı kazasız, 6.340.519 insan-saat çalışma süresine ulaşılmıştır.

Proje Adı

TAIF İş Merkezi

Proje Özellikleri

İşveren
OAO TAIF
Proje Süresi
Başlangıç Tarihi Nisan 2017
Bitiş Tarihi Ağustos 2021
Kontrat Tipi
Götürü Usulü

Yüksek Teknolojili Çok Fonksiyonlu Tıp Kompleksi

Yüksek Teknolojili Çok Fonksiyonlu Tıp Kompleksi 112.000 m² alana kurulu ana hastane binası, 15.000 m² alana kurulu onkoloji binası, 22.000 m² alana kurulu yeraltı otoparkından oluşur ve dizel yakıt deposu, kolektör ve tüm binaların birbirine bağlanmasını sağlayan galeriler ve dizayn projelendirme sorumlulukları da işin kapsamına dahildir.

Kompleks, birinci sınıf bir modern teşhis ve tıbbi donanım yelpazesine sahip olacaktır. Kendi ambulans istasyonu, polikliniği, kaza ve acil durum birimi, travma merkezi ve hastane kompleksini içerecektir. Yüksek Teknolojili Çok Fonksiyonlu Medikal Kompleks içinde; ameliyathaneler, yoğun bakım birimleri, VIP odaları, diğer hastanelere de hizmet verecek kendi laboratuvarı, çocuk polikliniği, MRI cihazı odası, tomografi cihazı odaları, X ışınlı röntgen odaları ve tüm dünyada sadece birkaç tıbbi binada bulunan proton terapisi odası yer almaktadır.

Yeraltı otoparkı, Çok Fonksiyonlu Medikal Kompleks (MMC) binası, onkoloji binası ve kolektöre ait inşaat ve yapı işlerinin yanı sıra; MMC binası ve yeraltı otoparkının mimari, mekanik, elektrik ve cephe işlerine de yeni başlanmıştır.

Onkoloji binasının mekanik işlerine de başlanmış olup, yeraltı otoparkının yapı işleri (betonarme çalışmaları) 2021 yılında tamamlanmıştır.

15 Ekim – 15 Mayıs arası olan dönemde, mimari çalışmaların sürekliliği için yaklaşık 35.000 m²’lik MMC bina alanına geçici ısıtma sistemi kurulmuş ve alan kapatılmıştır. Mevcut yapının yakınındaki bazı alanlarda derin kazı yapılması gerekmektedir. Bu alanlarda Berliner duvarı yöntemi kullanılmaktadır ve duvarın toplam uzunluğu 400 m’dir.

HMMC Projesi, şu anda 10 farklı ülkeden 2.008 personel ve toplam 266 iş makinesi ile devam etmektedir.

Faz-3 döneminde kayıp zamanlı kaza hariç çalışılan süre 600.000 insan-saattir. Faz-3 çalışmaları, Mayıs 2021’de başlamış ve toplam işin %16’sı kadar ilerleme kaydedilmiştir. İnşaat işlerinin Aralık 2022 sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. Sonrasında test ve hizmete sokma çalışmaları tamamlanacak ve proje Nisan 2023 sonunda tamamıyla işverene teslim edilecektir.

Proje Adı

Yüksek Teknolojili Çok Fonksiyonlu Tıp Kompleksi

Proje Özellikleri

İşveren
LLC MMC SOGAZ Medical Technologies / Limited Liability Company “Constructiv’
Proje Süresi
Başlangıç Tarihi Ekim 2019
Bitiş Tarihi Nisan 2023
Kontrat Tipi
Götürü Usulü & Birim Fiyatlı

Özel Projeler

ENKA, Caddell Construction ile özel projelerin inşası için danışmanlık ve proje hizmetleri sağlamak üzere bir anlaşmaya sahiptir. ENKA ve Caddell iş birliği ile, 2003 yılında, İstanbul İstinye’deki ABD Konsolosluk yerleşkesi inşaatının başarıyla tamamlaması neticesinde bu anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, özel projeler arasında yer alan; Kamerun projesinin 2005 yılında tamamlanmasının ardından, Gine, Mali ve Sierra Leone projeleri 2006 yılında, Cezayir ve Nepal projeleri 2007 yılında, Saraybosna projesi 2010 yılında, Cibuti projesi 2011 yılında, Burundi projesi 2012 yılında, Ekvator Ginesi projesi 2013 yılında, Dominik Cumhuriyeti projesi 2014 yılında, Cibuti Kamp Lemonnier, Moritanya, Hollanda ve Rusya projeleri 2017 yılında ve Afganistan projesi 2019 yılında tamamlanmıştır.

Yine aynı kapsamda yapılmak üzere özel projelere; 2016 yılında Asya’da 3 proje, 2017 yılında Güney Amerika’da 1 proje, Kuzey Amerika’da 1 proje, Avrupa’ da 1 proje ve Afrika’da 1 proje, 2018 yılında Kuzey Amerika’da 1 proje ve 2021 yılında Avrupa’da 1 proje ve Asya’da 1 proje eklenmiştir. Devam eden işler ile birlikte, 11 özel bina projesinin toplam kontrat değeri yaklaşık 2,5 milyar ABD Doları’dır.

Bir Orta Asya projesinde tasarım işleri, betonarme işleri ile bina içi uygulamalar, tüm binalarda tamamlanmıştır. Devreye alma, peyzaj ve teslim çalışmalarına devam edilmektedir. Bir başka Orta Asya projesinde ise dizayn işlerine başlanmış olup, projenin 2026 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

Diğer bir Asya projesinde, tasarım ve betonarme işleri tamamlanmıştır. Devreye alma, peyzaj ve teslim çalışmaları devam etmektedir. Bu projenin Faz 1 kısmının Şubat 2022’de tamamlanması planlanmaktadır. Faz 1 bitiminin hemen ardından projenin Faz 2 kısmı başlayacaktır.

Bunların haricinde, Asya’daki 2 proje ve Güney Amerika’daki 1 projede betonarme, mekanik, elektrik ve mimari işler devam etmektedir. Asya’daki bu projelerden birinin Aralık 2021’de, diğerinin ise Ağustos 2022’de teslimi planlanmaktadır. Güney Amerika’daki 1 projenin ise, Şubat 2023’te teslim edilmesi planlanmaktadır. Avrupa’da bulunan bir proje, Mayıs 2018’de başlamıştır. Betonarme ve bina içi işler devam etmektedir. Bu projenin Mart 2024’de tamamlanması planlanmaktadır. Avrupa’daki diğer bir projede ise mobilizasyon ve malzeme satın alma süreçleri başlamıştır. Projenin 2025 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

Kuzey Amerika’da bulunan bir proje, Şubat 2018’de başlamıştır. Projede betonarme ve bina içi işler devam etmektedir. Bu projenin Temmuz 2023’te tamamlanması planlanmaktadır. Yine Kuzey Amerika’da bulunan bir diğeri ise, 2019 Mayıs ayında başlamıştır. Betonarme işleri ve bina içi uygulamalar devam etmektedir. Bu projenin Mayıs 2023’te tamamlanması planlanmaktadır.

Afrika’daki proje, 2018 Ocak ayında başlamıştır. Betonarme ve bina içi işleri devam etmektedir. Bu projenin Ekim 2022’de tamamlanması planlanmaktadır.

Krasnoyarsk Spor ve Dinlenme Tesisi

ENKA, Rusya Federasyonu’nda bulunan Krasnoyarsk Krayı’nın Krasnoyarsk şehrindeki Krasnoyarsk Spor ve Dinlenme Tesisi Projesi için Aralık 2019’da sözleşme imzalamıştır.

2021 yılı sonu itibarıyla projenin tamamlanma oranı %85’e ulaşmıştır. Projede çalışan sayısı 599 olup, 1.526.712 insan-saat kayıp günlü kaza olmadan tamamlanmıştır.

Projede mobilizasyon işlerinde (A aşaması) %100 ilerleme sağlanmış olup; Helipad işleri (B aşaması), ekspertiz onaylı Study-P projelerinin ve keza uygulama projelerinin işveren tarafından sunulması beklenmektedir.

Anti-Drone işleri (D aşaması) nihai uygulama projelerinin işveren tarafından işveren tarafından onaylanması beklenmektedir.

İnşaat işlerinde (C aşaması) %95 ilerleme sağlanmış olup, servis yolları yapımı (E aşaması) işlerinde ise %75 ilerleme kaydedilmiştir.

Proje Adı

Krasnoyarsk Spor ve Dinlenme Tesisi

Proje Özellikleri

İşveren
RN-VANKOR
Proje Süresi
Başlangıç Tarihi Aralık 2019
Bitiş Tarihi Temmuz 2023
Kontrat Tipi
Götürü Usulü & Birim Fiyat